ინტელექტუალური საკუთრების ობიექტების რეესტრისასაქონლო ნიშნის დასახელება უფლების მფლობელი ან მისი წარმომადგენელი ინტელექტუალური საკუთრების ობიექტის შემცვლელი საქონელი (დასახელება და კოდი)
"GILLETTE" “THE GILLETTE COMPANY”
(მის.: უან ჯილეტ პარკი,
ბოსტონი, მასაჩუსეტსი)
საკონტაქტო ინფორმაცია:
დავით კაკაბაძე
(ტელ:2438975)
კლასი 8 - უსაფრთხო
სამართებლები და პირები
უსაფრთხო სამართებლებისათვის.
" WILDER ENERGY DRINK " სს "ქართული ლუდის კომპანია"
საკონტაქტო ინფორმაცია:
ანა ვაჩაძე
(ტელ:591005365)
კლასი- 32 (უალკოჰოლო
ენერგეტიკული სასმელი)
“ Blend-a-med ” “PROCTER & GAMBLE HOLDING GmbH”
საკონტაქტო ინფორმაცია:
დავით კაკაბაძე
(ტელ:2438975)
კლასები -3,5,21
(საპარფიუმერო ნაწარმი,
კოსმეტიკა, ეთერზეთები,
საპნები, სარეცხი
და მათეთრებელი
საშუალებანი, და
აგრეთვე სახამებელი
და სახამებლის პრეპარატები
კოსმეტიკური მიზნებისათვის.
მედიკამენტები, ქიმიური
პროდუქტები სამედიცინო
და ჰიგიენური დანიშნულების.
ცხენის ძუა, ჯაგარი,
თმა ჯაგრისებისათვის,
ჯაგრისები, სავარცხლები,
ღრუბლები, ტუალეტის
საკუთნო)
“ORAL-B” “THE PROCTER & GAMBLE
BUSINESS SERVICES
CANADA COMPANY”
საკონტაქტო ინფორმაცია:
დავით კაკაბაძე
(ტელ:2438975)
კლასი- 3 (კბილის ფხვნილები
და პასტები, ბუნებრივი
და ხელოვნური კბილების
საწმენდი და საპრიალებელი
პრეპარატები და ნივთიერებები;
პირის ღრუს საწმენდი
და სუნთქვის გასახალისებელი
არასამედიცინო დანიშნულების
პრეპარატები. klasi 5-
სტომატოლოგიაში გამოსაყენებელი
ან კბილის ჰიგიენური
მოვლისათვის განკუთვნილი
პრეპარატები და ნივთიერებები;
კბილის საწმენდი
და სუნთქვის გასახალისებელი
სამედიცინო პრეპარატები;
დიაგნოსტიკური რეაქტივები
და დიაგნოსტიკაში
გამოსაყენებელი სხვა
ნივთიერებები; klasi 10 -
სტომატოლოგიური ცვილები,
კბილის ტვიფრის
ასაღები პრეპარატები,
კბილის დასაბჟენი
პრეპარატები, კბილის
კარიესული დაშლის
საწინააღმდეგო და
ღრძილების დაავადების
გამოსავლენი პრეპარატები;
ფტორის შემცველი
პრეპარატები და ნივთიერებები.
სტომატოლოგიური აპარატები
და ინსტრუმენტები;
დიაგნოსტიკური საშუალებები;
აბრეშუმის ძაფები
კბილთაშორისი ადგილების
საწმენდად; საყრდენები
და კონტეინერები
ამ საწმენდების დასამაგრებლად;
სტომატოლოგიური სარკეები.
klasi - 21 კბილისა
და კბილის პროტეზების
საწმენდები, მათი
ნაწილები და ფირფიტები;
კბილის ჯაგრისები;
მასალები და ინსტრუმენტები
ბუნებრივი და ხელოვნური
კბილების გაწმენდისა
და გაპრიალებისათვის,
ამპულების ჩასაწყობი
ბუდეები, საყრდენები
და ტვიფრის ასაღები
კოვზები).
WASH & GO “THE PROCTER & GAMBLE COMPANY”
საკონტაქტო ინფორმაცია:
დავით კაკაბაძე
(ტელ:2438975)
კლასი -3 (კოსმეტიკა,
სუნამო, სატუალეტო
პრეპარატები, საპნები,
თმის მოსავლელი პრეპარატები,
ოფლის საწინააღმდეგო
საშუალებები და დეზედორანტები
პირადი მოხმარებისათვის;
კლასი- 26 პარიკები)
TIDE “THE PROCTER & GAMBLE COMPANY”
საკონტაქტო ინფორმაცია:
დავით კაკაბაძე
(ტელ:2438975)
კლასი -3 (კოსმეტიკა,
სუნამო, სატუალეტო
პრეპარატები, საპნები,
თმის მოსავლელი პრეპარატები,
ოფლის საწინააღმდეგო
საშუალებები და დეზედორანტები
პირადი მოხმარებისათვის;
კლასი- 26 პარიკები)
PANTENE “THE PROCTER & GAMBLE COMPANY”
საკონტაქტო ინფორმაცია:
დავით კაკაბაძე
(ტელ:2438975)
კლასი -3 (კოსმეტიკა,
სუნამო, სატუალეტო
პრეპარატები, საპნები,
თმის მოსავლელი პრეპარატები,
ოფლის საწინააღმდეგო
საშუალებები და დეზედორანტები
პირადი მოხმარებისათვის;
კლასი- 26 პარიკები)
PAMPERS “THE PROCTER & GAMBLE COMPANY”
საკონტაქტო ინფორმაცია:
დავით კაკაბაძე
(ტელ:2438975)
კლასი- 16 ( ერთჯერადი
სახვევი ბავშვებისათვის
ქაღლდის ან
ქაღალდისმაგვარი მასალისაგან)
MAX FACTOR “THE PROCTER & GAMBLE COMPANY”
საკონტაქტო ინფორმაცია:
დავით კაკაბაძე
(ტელ:2438975)
კლასი -3 (კოსმეტიკა,
სუნამო, სატუალეტო
პრეპარატები, საპნები,
თმის მოსავლელი პრეპარატები,
ოფლის საწინააღმდეგო
საშუალებები და დეზედორანტები
პირადი მოხმარებისათვის;
კლასი- 26 პარიკები)
'HEAD & SHOLDERS “THE PROCTER & GAMBLE COMPANY”
საკონტაქტო ინფორმაცია:
დავით კაკაბაძე
(ტელ:2438975)
კლასი- 3 (კოსმეტიკა,
სუნამო, სატუალეტო
პრეპარატები, საპნები,
თმის მოსავლელი
პრეპარატები, ოფლის
საწინააღმდეგო საშუალებები
და დეზედორანტები
პირადი მოხმარებისათვის)
ARIEL ЭЙРИЛ “THE PROCTER & GAMBLE COMPANY”
საკონტაქტო ინფორმაცია:
დავით კაკაბაძე
(ტელ:2438975)
კლასი -3 (კოსმეტიკა,
სუნამო, სატუალეტო
პრეპარატები, საპნები,
თმის მოსავლელი პრეპარატები,
ოფლის საწინააღმდეგო
საშუალებები და დეზედორანტები
პირადი მოხმარებისათვის)
always “THE PROCTER & GAMBLE COMPANY”
საკონტაქტო ინფორმაცია:
დავით კაკაბაძე
(ტელ:2438975)
კლასი- 3 (კოსმეტიკა,
სუნამო, სატუალეტო
პრეპარატები, საპნები,
თმის მოსავლელი
პრეპარატები, ოფლის
საწინააღმდეგო საშუალებები
და დეზედორანტები
პირადი მოხმარებისათვის)
MACH3 “THE GILLETTE COMPANY”
(მის:უან ჯილეტ პარკი, ბოსტონი, მასაჩუსეტსი)
საკონტაქტო ინფორმაცია:
დავით კაკაბაძე
(ტელ:2438975)
კლასი-8(უსაფრთხო სამართებლები
და პირები უსაფრთხო
სამართებლებისათვის)
GILLETTE “THE GILLETTE COMPANY”
(მის.: უან ჯილეტ პარკი,
ბოსტონი, მასაჩუსეტსი)
საკონტაქტო ინფორმაცია:
დავით კაკაბაძე
(ტელ:2438975)
კლასი 3 -კოსმეტიკა,
სუნამო, სატუალეტო
პრეპარატები, საპნები,
თმის მოსავლელი
პრეპარატები, ოფლის
საწინააღმდეგო საშუალებები
და დეზედორანტები
პირადი მოხმარებისათვის;
კლასი 16 - კანცელარიის
საკუთნო, საწერი ნივთები)
MACH3 “THE GILLETTE COMPANY”
(მის:უან ჯილეტ პარკი, ბოსტონი, მასაჩუსეტსი)
საკონტაქტო ინფორმაცია:
დავით კაკაბაძე
(ტელ:2438975)
კლასი-8(უსაფრთხო სამართებლები
და სამართებლის პირები,
მჭრელი პირების
გამანაწილებლები, კასეტები,
დამჭერები დაკართრიჯები;
ნაწილები და საკუთნო
ზემოთ ჩამოთვლილი
საქონლისათვის)
VENUS “THE GILLETTE COMPANY”
(მის.: უან ჯილეტ პარკი,
ბოსტონი, მასაჩუსეტსი)
საკონტაქტო ინფორმაცია:
დავით კაკაბაძე
(ტელ:2438975)
კლასი -8 კლასი (უსაფრთხო სამართებლები
და სამართებლის პირები,
მჭრელი პირების
გამანაწილებლები, კასეტები,
დამჭერები დაკართრიჯები;
ნაწილები და საკუთნო
ზემოთ ჩამოთვლილი
საქონლისათვის)
FUSION “THE GILLETTE COMPANY”
(მის:უან ჯილეტ პარკი, ბოსტონი, მასაჩუსეტსი)
საკონტაქტო ინფორმაცია:
დავით კაკაბაძე
(ტელ:2438975)
კლასი-8 ( სამართებლები და
სამართებლის პირები;
მჭრელი პირების
გამანაწილებლები, კასეტები,
დამჭერები და კატრიჯები;
ნაწილები და საკუთნო
საქონლისათვის)
WELLA ““WELLA AG”
საკონტაქტო ინფორმაცია:
დავით კაკაბაძე
(ტელ:2438975)
კლასი -30 ( სარეცხი და
მათეთრებელი საშუალებები;
გასაწმენდი, გასაპრიალებელი,
გაუცხიმოვნებისა და გასახეხი
საშუალებები; საპონი;
პარფიუმერია, ეთერზეთები,
სხეულის მოსავლელი
და სახის გასალამაზებელი
საშუალებები, განსაკუთრებით,
თმის დასაბანი სასუალებები,
თმის მოსავლელი
კოსმეტიკური საშუალებები;
კბილის საწმენდი საშუალებები.)
Wella “WELLA AG”
საკონტაქტო ინფორმაცია:
დავით კაკაბაძე
(ტელ:2438975)
კლასი-30 ( სარეცხი და
მათეთრებელი საშუალებები;
გასაწმენდი, გასაპრიალებელი,
გაუცხიმოვნებისა და გასახეხი
საშუალებები; საპონი;
პარფიუმერია, ეთერზეთები,
სხეულის მოსავლელი
და სახის გასალამაზებელი
საშუალებები, განსაკუთრებით,
თმის დასაბანი სასუალებები,
თმის მოსავლელი
კოსმეტიკური საშუალებები;
კბილის საწმენდი საშუალებები.)
DURACELL “DURACELL BATTERIES BVBA”
საკონტაქტო ინფორმაცია:
დავით კაკაბაძე
(ტელ: 2438975)
კლასი -9(პირველადი და მეორადი
ელექტროქიმიური ელემენტები და
ბატარეები; საზომ-საკონტროლო
ხელსაწყოები და დასამუხტი
მოწყობილობა ბატარეებისათვის;
სიმძლავრის მაკონტროლებელი
და მადოზირებელი მოწყობილობები), კლასი 11 - (ბატერეების
ენერგიაზე მომუშავე ჯიბის
ფარნები და ფარნები).
Nougaut Нуга с изюмом 3 подзинками "დოჩირნე პიდპრიემსტვო "
კონდიტერსკა კორპორაცია ღოშენ"
საკონტაქტო ინფორმაცია:
პატენტრწმუნებული:
გიორგი თაქთაქიშვილი
(ტელ:595307755)
უკრაინა, კიევი, პავლე
უსენკოს ქუჩა, სახლი 8.
კლასი-30 ( ნუგა)
Nougaut Нуга ванильная ванiльна "დოჩირნე პიდპრიემსტვო
კონდიტერსკა კორპორაცია ღოშენ"
საკონტაქტო ინფორმაცია:
პატენტრწმუნებული:
გიორგი თაქთაქიშვილი
(ტელ:595307755)
უკრაინა, კიევი,
პავლე უსენკოს ქუჩა, სახლი 8.
კლასი -30 (ნუგა)
Молоко "დოჩირნე პიდპრიემსტვო "
კონდიტერსკა კორპორაცია ღოშენ"
საკონტაქტო ინფორმაცია:
პატენტრწმუნებული:
გიორგი თაქთაქიშვილი
(ტელ:595307755)
უკრაინა, კიევი, პავლე
უსენკოს ქუჩა, სახლი 8.
კლასი-30
(რძეზე დამზადებული
საკონდიტრო ნაწარმი;
რძეზე დამზადებული კანფეტები;
რძიანი შოკოლადი)
 
Молоко "დოჩირნე პიდპრიემსტვო
კონდიტერსკა კორპორაცია ღოშენ"
საკონტაქტო ინფორმაცია:
პატენტრწმუნებული:
გიორგი თაქთაქიშვილი
(ტელ:595307755)
უკრაინა, კიევი,
პავლე უსენკოს ქუჩა, სახლი 8.
კლასი -30 (რძეზე დამზადებული
კანფეტები; რძიანი შოკოლადი)
Молочна краплинка
Молочная капля
"დოჩირნე პიდპრიემსტვო "
კონდიტერსკა კორპორაცია ღოშენ"
საკონტაქტო ინფორმაცია:
პატენტრწმუნებული:
გიორგი თაქთაქიშვილი
(ტელ:595307755)
უკრაინა, კიევი, პავლე
უსენკოს ქუჩა, სახლი 8.
კლასი-30
(საკონდიტრი ნაწარმი
პურ-ფუნთუშეული, ნაზუქები
ბისკვიტები, კრეკერები,
კანფეტები, შოკოლადი,
შაქარი, პური, ნაყინი
საკაზმები.) იხ დანართი.
SAGA საგა შპს "საგა იმპრექსი"
საკონტაქტო ინფორმაცია:
კობა ჯანიკაშვილი
(ჩაჩავას 2-4-6-8-10)
კლასი -11 განათების
გათბობის, ორთქლწარმოქმნის,
საკვები პროდუქტის
თბური დამუშავების, გასაცივებელი
საშრობი, ვენტილაციის,
წყალგამანაწილებელი და
სანიტარულ-ტექნიკური მოწყობილობები.
ARSHIA შპს "ევროლუქსის"
საკონტაქტო ინფორმაცია:
დირექტორი:
ელდრი აბაზ ოღლი
კლასი 9
(სხვადასხვა სახის
აღჭურვილობები,კომპიუტერები),
იხ დანართი.
ORVICA შპს "ევროლუქსის"
საკონტაქტო ინფორმაცია:
დირექტორი:
ელდრი აბაზ
ოღლი599915021,
599513861
კლასი 7(მანქანები,
ჩარხები),
კლასი 9 (სხვადასხვა
სახის აღჭურვილობები,
კომპიუტერები),იხ დანართი.
ЗЕЛЕНАЯ МАРКА
ВОДКА Главспирттреста
VLAKTOR TRADING
LIMITED(Arch.Makariou
III,134,Yiota Court,
Flat/Office 102,
P.C.3021,
Limassol,Cyprus)
საკონტაქტო ინფორმაცია:
პატენტრწმუნებული
გიორგი თაქთაქიშვილი
(ტელ:595307755)
კლასი33-ალკოჰოლიანი
სასმელები (ლუდის გარდა),
მათ შორის არაყი.
ЖУРАВЛИ VLAKTOR TRADING
LIMITED(Arch.Makariou
III,134,Yiota Court,
Flat/Office 102,
P.C.3021,
Limassol,Cyprus)
საკონტაქტო ინფორმაცია:
პატენტრწმუნებული
გიორგი თაქთაქიშვილი
(ტელ:595307755)
კლასი-32,
33- სასამელები
ალკოჰოლიანი და
უალკოჰოლო(იხ. დანართი)
ЖУРАВЛИ VLAKTOR TRADING
LIMITED(Arch.Makariou
III,134,Yiota Court,
Flat/Office 102,
P.C.3021,
Limassol,Cyprus)
საკონტაქტო ინფორმაცია:
პატენტრწმუნებული
გიორგი თაქთაქიშვილი
(ტელ:595307755)
კლასი-32-ლუდი;
მინერალური და გაზიანი
წყალი და სხვა უალკოჰოლო
სასმელები;ხილის სასმელები
და ხილის წვენები;
ვაჟინები და სასმელების
დასამზადებელი სხვა
შედგენილობები;33-ალკოჰოლიანი
სასმელი (ლუდის გარდა).
YAMSKAYA VLAKTOR TRADING
LIMITED(Arch.Makariou
III,134,Yiota Court,
Flat/Office 102,
P.C.3021,
Limassol,Cyprus)
საკონტაქტო ინფორმაცია:
პატენტრწმუნებული
გიორგი თაქთაქიშვილი
(ტელ:595307755)
კლასი- 32-ლუდი;
მინერალური და გაზიანი
წყალი და სხვა
უალკოჰოლო სასმელები;
ხილის სასმელები
და ხილის წვენები;
ვაჟინები და სასმელების
დასამზადებელი სხვა
შედგენილობები;33-ალკოჰოლიანი სასმელი
(ლუდის გარდა),
მათ შორის არაყი.
ЗЕЛЕНАЯ МАРКА
ВОДКА РЖАНАЯ
Главспирттреста
VLAKTOR TRADING
LIMITED(Arch.Makariou
III,134,Yiota Court,
Flat/Office 102,
P.C.3021,
Limassol,Cyprus)
საკონტაქტო ინფორმაცია:
პატენტრწმუნებული
გიორგი თაქთაქიშვილი
(ტელ:595307755)
33-ალკოჰოლიანი
სასმელი(ლუდის გარდა),
მათ შორის არაყი.
ЗЕЛЕНАЯ МАРКА
ВОДКА Особая
КЕДРОВАЯ
Главспирттреста
VLAKTOR TRADING
LIMITED(Arch.Makariou
III,134,Yiota Court,
Flat/Office 102,
P.C.3021,
Limassol,Cyprus)
საკონტაქტო ინფორმაცია:
პატენტრწმუნებული
გიორგი თაქთაქიშვილი
(ტელ:595307755)
33- ალკოჰოლიანი
სასმელი (ლუდის გარდა),
მათ შორის არაყი.
МАРУСЯ VLAKTOR TRADING
LIMITED(Arch.Makariou
III,134,Yiota Court,
Flat/Office 102,
P.C.3021,
Limassol,Cyprus)
საკონტაქტო ინფორმაცია:
პატენტრწმუნებული
გიორგი თაქთაქიშვილი
(ტელ:595307755)
კლასი-32,33-სასამელები
ალკოჰოლიანი და უალკოჰოლო
(იხ. დანართი)
შირნჰოფერი საუკეთესო ავსტრიიდან კომპანია "შირნჰოფერ
გეზელშაფტ მბზ"
საკონტაქტო ინფორმაცია:
კობა მეტრეველი
599642600
კლასი: 29-ხორცი,
თევზი,ფრინველი
და ნანადირევი;
ხორცის ექსტრაქტები;
დაკონსერვებული,გამხმარი
და თბურად
დამუშავებულიბოსტნეული და ხილი;
ჟელე, მურაბა,
კომპოტი, კვერცხი,
რძე და რძის პროდუქტები;
ზეთები და საკვები
ცხიმები;კლასი- 30-ყავა,
ჩაი, შაქარი,
ბრინჯი,ტაპიოკა(მანიოკა),
საგო, ყავის შემცვლელბი;
ფქვილი და მარცვლოვანი
პროდუქტი, პურ-ფუნთუშეული,
საკონდიტრო ნაწარმი,
ნაყინი, თაფლი,
ბადაგის ვაჟინი,
საფუარი, საცხობი
ფხვნილები;მარილი,
მდოგვი,ძმარი,
საკაზმები;სანელებლები;
საკვები ყინული.
NIVEA კომპანია"ბაიერსდორფ აგ"
(მის:უნაშტრასე 48,
D-ჰამბურგი,გერმანია)
საკონტაქტო ინფორმაცია:
გიორგი თაქთაქიშვილი
(ტელ.:595 307755)
კლასი -3,
5,24,
25,27,28,
29,30,35,
38,41,43,44
8X4 კომპანია"ბაიერსდორფ აგ"
(მის:უნაშტრასე 48,
D-ჰამბურგი,გერმანია)
საკონტაქტო ინფორმაცია:
გიორგი თაქთაქიშვილი
(ტელ.:595 307755)
კლასი - 3 მადეზოდირებელი
საპნები,პირადი
მოხმარების დეზედორანტები
ATRIX კომპანია"ბაიერსდორფ აგ"
(მის:უნაშტრასე 48,
D-ჰამბურგი,გერმანია)
საკონტაქტო ინფორმაცია:
გიორგი თაქთაქიშვილი
(ტელ.:595 307755)
კლასი 3-კოსმეტიკური საქონელი
BDF კომპანია"ბაიერსდორფ აგ"
(მის:უნაშტრასე 48,
D-ჰამბურგი,გერმანია)
საკონტაქტო ინფორმაცია:
გიორგი თაქთაქიშვილი
(ტელ.:595 307755)
კლასები 1-სამრეწველო
დანიშნულების ქიმიური
ნაწარმი, სამრეწველო
დანიშნულების მწებავი
ნივთიერებები;3-საპნები,
სუნამოები,ეთერზეთები,
ჰიგიენური საშუალებები
სხეულისათვის,კოსმეტიკური საშუალებები,
თმის დასაბანი
და გალამაზების საშუალებები,
თმის მოვლის საშუალებები,
დეზედორანტები;5-ფარმაცევტული
და ჯანდაცვისათვის
განკუთვნილი პრეპარატები,
სალბუნები,სახვევი
მასალები,მადეზინფიცირებელი
საშუალებები;10ქირურგიული,
სამკურნალო,სტომატოლოგიური
და ვეტერინარული
დანიშნულების ინსტრუმენტები
და აპარატები,ხელოვნური
მასალისაგან დამზადებული
კიდურების ჩათვლით.
NIVEA კომპანია"ბაიერსდორფ აგ"
(მის:უნაშტრასე 48,
D-ჰამბურგი,გერმანია)
საკონტაქტო ინფორმაცია:
გიორგი თაქთაქიშვილი
(ტელ.:595 307755)
კლასი 3-სხეულის
მოვლისა და სილამაზის
შენარჩუნების საშუალებები.
NIVEA Crème კომპანია"ბაიერსდორფ აგ"
(მის:უნაშტრასე 48,
D-ჰამბურგი,გერმანია)
საკონტაქტო ინფორმაცია:
გიორგი თაქთაქიშვილი
(ტელ.:595 307755)
კლასი 3-კოსმეტიკური საქონელი,
სახელდობრ კანის კრემი.
BEIERSDORF კომპანია"ბაიერსდორფ აგ"
(მის:უნაშტრასე 48,
D-ჰამბურგი,გერმანია)
საკონტაქტო ინფორმაცია:
გიორგი თაქთაქიშვილი
(ტელ.:595 307755)
კლასები 3,5,7,
9,10,16 (იხ.დანართი)
ELASTOPLAST კომპანია"ბაიერსდორფ აგ"
(მის:უნაშტრასე 48,
D-ჰამბურგი,გერმანია)
საკონტაქტო ინფორმაცია:
გიორგი თაქთაქიშვილი
(ტელ.:595 307755)
კლასი 5-ბინტები
(სამედიცინო და ქირურგიული)
და ქირურგიული
გადასახვევი მასალები
EUCERIN კომპანია"ბაიერსდორფ აგ"
(მის:უნაშტრასე 48,
D-ჰამბურგი,გერმანია)
საკონტაქტო ინფორმაცია:
გიორგი თაქთაქიშვილი
(ტელ.:595 307755)
3-საპნები,სუნამოები,
ეთერზეთები,ჰიგიენური
საშუალებები სხეულისათვის,
კოსმეტიკური საშუალებები,
თმის დასაბანი
და გალამაზების საშუალებები,
თმის მოვლის საშუალებები,
დეზედორანტები;5-ფარმაცევტული
და ჯანდაცვისათვის
განკუთვნილი პრეპარატები,
სალბუნები, სახვევი
მასალები,მადეზინფიცირებელი
საშუალებები(იხ. დანართი)
HANSAPLAST კომპანია"ბაიერსდორფ აგ"
(მის:უნაშტრასე 48,
D-ჰამბურგი,გერმანია)
საკონტაქტო ინფორმაცია:
გიორგი თაქთაქიშვილი
(ტელ.:595 307755)
კლასები -3,5,8,
9,10,21(იხ. დანართი).
LABELLO კომპანია"ბაიერსდორფ აგ"
(მის:უნაშტრასე 48,
D-ჰამბურგი,გერმანია)
საკონტაქტო ინფორმაცია:
გიორგი თაქთაქიშვილი
(ტელ.:595 307755)
კლასები -1,3,
5(იხ. დანართი).
НИВЕА კომპანია"ბაიერსდორფ აგ"
(მის:უნაშტრასე 48,
D-ჰამბურგი,გერმანია)
საკონტაქტო ინფორმაცია:
გიორგი თაქთაქიშვილი
(ტელ.:595 307755)
3-საპნები,სუნამოები,
ეთერზეთები,ჰიგიენური
საშუალებები სხეულისათვის,
კოსმეტიკური საშუალებები,
თმის დასაბანი
და გალამაზების
საშუალებები,თმის
მოვლის საშუალებები,
დეზედორანტები
ბათაბოლილი
Batabolil Батаболил
შპს "ვეისმარკი"
(თბილისი,ბარათშვილის
ქ.6-8-10)
საკონტაქტო ინფორმაცია:
დ.ებრალიძე
2430707,
591154477
კლასი 5-ფარმაცევტული
და ვეტერინარული
პრეპარატები;სანიტარული
პრეპარატები სამედიცინო
მიზნებისათვის,დიეტური
ნივთიერებები სამედიცინო
მიზნებისათვის,ბავშვთა კვება,
სალბუნები, გადასახვევი
საშუალებები;კბილის
დასაბჟენი საშუალებები,
კბილის ტვიფტის
დასამზადებელი საშუალებები;
დეზინფექტანტები,მავნე ცხოველების
გასანადგურებელი საშუალებები,
ფუნგიციდები,ჰერბიციდები
მექსიბათი Mexibat Мексибат შპს "ვეისმარკი"
(თბილისი,ბარათშვილის
ქ.6-8-10)
საკონტაქტო ინფორმაცია:
დ.ებრალიძე
2430707,591154477
კლასი 5-ფარმაცევტული
და ვეტერინარული
პრეპარატები;სანიტარული
პრეპარატები სამედიცინო
მიზნებისათვის,დიეტური ნივთიერებები
სამედიცინო მიზნებისათვის,
ბავშვთა კვება,სალბუნები,
გადასახვევი საშუალებები;
კბილის დასაბჟენი
საშუალებები,კბილის
ტვიფტის დასამზადებელი
საშუალებები;დეზინფექტანტები,
მავნე ცხოველების
გასანადგურებელი საშუალებები,
ფუნგიციდები,ჰერბიციდები
ანოდინ-დუალი
Анодин-Дуал
Anodyne-Dual
შპს "ვეისმარკი"
(თბილისი,ბარათშვილის
ქ.6-8-10)
საკონტაქტო ინფორმაცია:
დ.ებრალიძე
2430707,591154477
კლასი 5-ფარმაცევტული
ნაწარმი
Queen შპს "დანი"
(ალ. ყაზბეგის
გამზ.19ა)
საკონტაქტო ინფორმაცია:
2377237;
599213777
კლასი 14-კეთილშობილი
ლითონები და მათი
შენადნობები,მათგან
დაფარული ნაკეთობი,
რომელიც არ მიეკუთვნება
სხვა კლასებს;
საიუვილერო ნაწარმი,
ძვირფასი ქვები.
ხევსურული TRADITIONAL BEER სს "ქართული
ლუდის კომპანია"
საკონტაქტო ინფორმაცია:
შპს "ყავა ჯორჯია"
(ტელ.:2313208,
2313209)
კლასი 32 - ლუდი
COFFEE GEORGIA შპს "ყავა ჯორჯია"
საკონტაქტო ინფორმაცია:
შპს "ყავა ჯორჯია"
(ტელ.:2313208,
2313209)
კლასი 30 - ყავა
"Chateau Kakheti" "Шато кахети" შპს "კონიაკისა და ღვინის ქარხანა ვაზიანი"
საკონტაქტო ინფორმაცია:
დირქტორი მიხეილ
ბრეგვაძე ტელ:
2725550,
599696952
კლასი 33 - ბრენდი
და საბრენდე სპირტი
Saber The choice of pro შპს "ძრავა"
საკონტაქტო ინფორმაცია:
ემზარ თხილაშვილს;
ტელ.: 557333085
კლასი 7-მანქანები
და ჩარხები; მოტორები
და ძრავები; შეერთებები
და გადამცემი ელემენტები;
სასოფლო სამეურნეო
იარაღები, განსხვავებულნი
ხელის იარაღისაგენ;
ინკუბატორები.
Sarino შპს "INCEPTION POINT CO"
საკონტაქტო ინფორმაცია:
დირექტორი:
ალი შამლუმონთაზერ მაყდამს
(598470042)
კლასი-29-ე. 30-ე
და 31-ე კლასი
(კლასი 29-ხორცი,
თევზი, ფრინველი
და ნანადირევი; ხორცის
ექსტრაქტები; დაკონსერვებული,
გამხმარი და თბურად
დამუშავებული ბოსტნეული
და ხილი; ჟელე,
მურაბა, კომპოტი;
კვერცხი, რძე და
რძის პროდუქტები;
ზეთები და საკვები
ცხიმები. 30-ყავა,
ჩაი, კაკაო,
შაქარი, ბრინჯი,
ტაპიოკა, საგო,
ყავის შემცვლელები;
ფქვილი და მარცვლოვანი
პროდუქტები, პურ-ფუნთუშეული,
საკონდიტრო ნაწარმი,
ნაყინი, თაფლი,
ბადაგის ვაჟინი;
საფუარი, საცხობიფხვნილები;
მარილი, მდოგვი;
ძმარი, საკაზმები;
სანელებლები; საკვები
ყინული. 31-სოფლის
მეურნეობის, ბაღჩა-ბაღისა
და ტყის პროდუქტები
და მარცვლეული, რომლებიც
არ მიეკუთვნება სხვა
კლასებს; ცოცხალი
მცენარეები და ყვავილები;
ცხოველთა საკვები;
ალაო.)
Ate "Continental Teves AG&Co.oHG"
საკონტაქტო ინფორმაცია:
გიორგი თაქთქიშვილი
(tel.:595 307755)
კლასი 1,
7, 9, 12, 16.
სამუხრუჭე სითხეები
და პასტები, მექანიკური
საშუალებები სატრანსპორტო
საშუალებების მონტაჟისათვის,
ელექტრონული ხელსაწყოები,
სატრასპორტო საშუალებების
ნაწილები და ა.შ
(სრული ჩამონათვალი
იხილეთ დანართში).
Bone baby ბონ ბეიბი შ.პ.ს"Europharma
Georgia ევროფარმა ჯორჯია"
საკონტაქტო ინფორმაცია:
ალისა ახვერდოვი
(ტელ.: 2472002)
მე-5 კლასი.
ფარმაცევტული პრეპარატები
Euromag
B6 ევრომაგი B6
შ.პ.ს"Europharma
Georgia ევროფარმა ჯორჯია"
საკონტაქტო ინფორმაცია:
ალისა ახვერდოვი
(ტელ.: 2472002)
მე-5 კლასი.
ფარმაცევტული პრეპარატები
Colispas/კოლისპასი შ.პ.ს"Europharma
Georgia ევროფარმა
ჯორჯია"
საკონტაქტო ინფორმაცია:
ალისა ახვერდოვი
(ტელ.: 2472002)
მე-5 კლასი.
ფარმაცევტული პრეპარატები
ხევისბერი სს "ქართული
ლუდის კომპანია"
საკონტაქტო ინფორმაცია:
ირინე ჯანელიძე
577451504
კლასი 32 - ლუდი
და უალკოჰოლო სასმელბი
სახევისბრო სს "ქართული
ლუდის კომპანია"
საკონტაქტო ინფორმაცია:
ირინე ჯანელიძე
577451504
კლასი 32 - ლუდი
და უალკოჰოლო სასმელბი
ხევისბერის ლუდი სს "ქართული
ლუდის კომპანია"
საკონტაქტო ინფორმაცია:
ირინე ჯანელიძე
577451504
კლასი 32 - ლუდი
და უალკოჰოლო სასმელბი
SAIRME 1893 საირმე შპს "საირმე
მინერალ ვოთერს'
საკონტაქტო ინფორმაცია:
აგნესა ბართაია
577771075
კლასი 32 - მინერალური
და გაზიანი წყალი,
მტკნარი წყალი
და სხვა უალკოჰოლო
სასმელები
AKFIX "AKDEMIR MAKINA
PAZARLAMA SANAYI VE DIS TICARET
LIMITED SIRKETI"
საკონტაქტო ინფორმაცია:
თამილა გორნაკაშვილი
ტელ:295 35 78;
599 78 32 80
კლასი 1,2,17
-მათ შორის წებოები,
საღებავები, ლაქები -
მრეწველობაში გამოსაყენებელი.
რეზინის, პლასტმასის,
არამეტალის შესაფუთი
მასალები
(სრული ჩამონათვალი
იხილეთ დანართში).
RODEX "AKDEMIR MAKINA
PAZARLAMA SANAYI
VE DIS TICARET
LIMITED SIRKETI"
საკონტაქტო ინფორმაცია:
თამილა გორნაკაშვილი
ტელ:295 35 78;
599 78 32 80
კლასი 6, 8, 9 -
მათ შორის მეტალის
სამუშაო ხელსაწყოები,
სამართებლები და ელექტრო
ხელსაწყოები (სრული
ჩამონათვალი იხილეთ
დანართში).
RTRMAX "AKDEMIR MAKINA
PAZARLAMA SANAYI
VE DIS TICARET
LIMITED SIRKETI"
საკონტაქტო ინფორმაცია:
თამილა გორნაკაშვილი
ტელ:295 35 78;
599 78 32 80
კლასი 3,6, 7
- მათ შორის
საწმენდი და სახეხი
საშუალებები, მეტალის
ხელსაწყოები,
მექანიკური ხელსაწყოები
Art Craft შ.პ.ს "აეა"
საკონტაქტო ინფორმაცია:
თამილა გორნაკაშვილი
ტელ:295 35 78;
599 78 32 80
კლასი 21-საოჯახო
და სამზარეულო ჭურჭელი
Sarayli შ.პ.ს "აეა"
საკონტაქტო ინფორმაცია:
თამილა გორნაკაშვილი
ტელ:295 35 78;
599 78 32 80
საუთოვებელი მაგიდები,
კიბეები,საშრობები
GURAL PORSELEN შ.პ.ს "აეა"
საკონტაქტო ინფორმაცია:
თამილა გორნაკაშვილი
ტელ:295 35 78;
599 78 32 80
კლასი 21-საოჯახო
და სამზარეულო
ჭურჭელი
KUTAHYA PORSELEN შ.პ.ს "აეა"
საკონტაქტო ინფორმაცია:
თამილა გორნაკაშვილი
ტელ:295 35 78;
   599 78 32 80
კლასი 21, 35 საოჯახო
და სამზარეულო ჭურჭელი,
სავარცხლები და ღრუბლები,
ჯაგრისები (ფუნჯების გარდა),
მასალები ჯაგრისის
ნაკეთობისათვის, სამარჯვები
წმენდისა და დასუფთავებისათვის,
ლითონის ნეჭა, დაუმუშავებელი
და ნახევრადდაუმუშავებელი მინა;
მინა, ფაიფურისა
და ქაშანურის ნაკეთობა,
რომელიც არ მიეკუთვნება
სხვა კლასებს.
PORLAND PORSELEN შ.პ.ს "აეა"
საკონტაქტო ინფორმაცია:
თამილა გორნაკაშვილი
ტელ:295 35 78;
599 78 32 80
კლასი 21, 35 საოჯახო
და სამზარეულო ჭურჭელი,
სავარცხლები და ღრუბლები,
ჯაგრისები (ფუნჯების გარდა),
მასალები ჯაგრისის
ნაკეთობისათვის, სამარჯვები
წმენდისა და დასუფთავებისათვის,
ლითონის ნეჭა, დაუმუშავებელი
და ნახევრადდაუმუშავებელი მინა;
მინა, ფაიფურისა
და ქაშანურის ნაკეთობა,
რომელიც არ მიეკუთვნება
სხვა კლასებს.
"EUROSTAR"
შპს "ფემაშ"
საკონტაქტო ინფორმაცია:
რაზიმ ასლანოვი
599917219

კლასი 11,- (განათების
გათბობის, ორთქლწარმოქმნის,
საკვები პროდუქტის თბური
დამუშავების, გასაციებელი,
საშრობი ვენტილაციის,
წყალგამანაწილებელი და
სანიტარულ-ტექნიკური
მოწყობილებები, მათ შორის
გაზქურები, ელექტროღუმელები.
იხ დანართი ვებგვერდზე)

„SHJ“ გიორგი ჯანაშვილი
საკონტაქტო ინფორმაცია:
გიორგი ჯანაშვილი
577000777
კლასი -3,29,30,
33,35(საკვები პროდუქტები,
საასმელი და ჰიგიენური
ნაწარმი. იხ დანართი
ვებგვერდზე)
GIAM GROUP
აჭარის ნობათი
Дары Аджарии
Gifts of Ajara
შპს „Georgian
Industrial Asset
Managment Group“
საკონტაქტო ინფორმაცია:
ირაკლი თვბერიძე
577908006
კლასი -3, 29,
30,31,32,33(საკვები
პროდუქტები,საასმელი და
ჰიგიენური ნაწარმი.
იხ დანართი ვებგვერდზე)
„АДЬЮТОР“ შსპ "იმპრექსპარმი"
საკონტაქტო ინფორმაცია:
ნუგზარ ქსოვრელი
კლასი 10- სამედიცინო
და ვეტერინარული ხელსაწყოები,
ხელსაწყოები არტერიული
წნევის გასაზომად.
perfex
შპს "პროპუსი"
(მის:შევარდენიძის
ქ.N9,ბინა4,
თბილისი,საქართველო) საკონტაქტო ინფორმაცია:
გიორგი თაქთქიშვილი
(ი.ევდოშვილის ქ.
2/10.კორპ.ბინა10
(595 307755)
კლასი-9,მათეთრებელი
პრეპარატები და სხვა
სარეცხი ნივთიერებები,
მათ შორის,
დამარბილებლები; წმენდის,
გაპრიალების, მათ შორის,
ტყავის, ვინილის,
ლითონის, ხისათვის
და ა.შ. განკუთვნილი,
გაუცხიმოვნებისა და
აბრაზიული დამუშავების
პრეპარატები,
მათ შორის,
ზუმფარის ტილო,
მინის ზუმფარა,
"ბათის აგური",
აბრაზიული პასტები;
საპნები, პარფუმერია,
ეთერზეთები, კოსმეტიკური
საშუალებები, არომატული
ნივთიერებები პერსონალური
მოხმარებისათვის
(ადამიანებისა
და ცხოველების
დეზედოპანტების ჩათვლით),
თმის ლოსიონები;
კბილის ფხვნილები
და პასტები;
მათ შორის,
სარეცხი ფხვნილები,
ანტისტატიკი, ნადების
მოსაშორებელი ფხვნილები,
ჭურჭლის სარეცხი ჟელე,
მათეთრებელი საშუალებები,
უნივერსალური სითხეები,
ზედაპირის სახეხი
და საწმენდი ფხვნილები
და მინის
საწმენდი სითხეები.
MOSKOVSKAYA "ჯვ როიალ არმენია
ლტდ"(მის:38
აპპ/26 დავიდაშენ 2,
ერევანი, სომხეთი)

საკონტაქტო ინფორმაცია:
დავით ზურაბიშვილი;
599 570921
32-ე კლასი; ლუდი;
მინერალური და გაზიანი
წყალი და სხვა
უალკოჰოლო სასმელები;
ხილის სასმელები
და ხილის წვენები;
ვაჟინები და სასმელების
დასამზადებელი სხვა
შედგენილობები (რუსული
წარმოშობის); 33 - ალკოჰოლური
სასმელები (ლუდის
გარდა)
RA ROYAL ARMENIA "ჯვ როიალ არმენია
ლტდ"(მის:38
აპპ/26 დავიდაშენ 2,
ერევანი, სომხეთი)

საკონტაქტო ინფორმაცია:
დავით ზურაბიშვილი;
599 570921
კლასი 30 - პილპილი,
დაფქული პილპილი
ЧЁРНЫЙ МОЛОТЫЙ
ПЕРЕЦ Open here
ALWAYS FRESH
THANKS TO
ZIP LOCK
RECLOSEABLE
PEPPER Black
ground
"ჯვ როიალ არმენია
ლტდ"(მის:38
აპპ/26 დავიდაშენ 2,
ერევანი, სომხეთი)

საკონტაქტო ინფორმაცია:
დავით ზურაბიშვილი;
599 570921
კლასი - 30 - ყავა,
ჩაი, შაქარი,
ბრინჯი, ტაპიოკა
(მანიოკა), საგო,
ყავის შემცვლელბი;
ფქვილი და მარცვლოვანი
პროდუქტი, პურ-ფუნთუშეული,
საკონდიტრო ნაწარმი,
ნაყინი, თაფლი,
ბადაგის ვაჟინი,
საფუარი, საცხობი
ფხვნილები; მარილი,
მდოგვი, ძმარი,
საკაზმები; სანელებლები;
საკვები ყინული.
32-ე კლასი; ლუდი;
მინერალური და გაზიანი
წყალი და სხვა
უალკოჰოლო სასმელები;
ხილის წვენები;
ვაჟინები და სასმელების
დასამზადებელი სხვა
შედგენილობები
RA ROYAL
ARMENIA RECLOSABLE
Black Pepper
Ground დაფქული
შავი პილპილი
МОЛОТЫЙ ЧЁРНЫЙ
ПЕРЕЦ
"ჯვ როიალ არმენია
ლტდ"(მის:38
აპპ/26 დავიდაშენ 2,
ერევანი, სომხეთი)

საკონტაქტო ინფორმაცია:
დავით ზურაბიშვილი;
599 570921
კლასი 30 - პილპილი,
დაფქული პილპილი
ფარნავაზი ФАРНАВАЗИ
PARNAVAZI
შპს "ფარნავაზი"
საკონტაქტო ინფორმაცია:
შოთა მეტრეველი
593944901
კლასი 33-ალკოჰოლიანი
სასმელები(ლუდის გარდა)
“Food Line
GEORGIA გამოსახულებითი
სასაქონლო ნიშანი”
შპს "ფუდლაინი"
საკონტაქტო ინფორმაცია:
ირაკლი უთრაშვილი
599322601
კლასი: 29-ხორცი,
თევზი,ფრინველი და
ნანადირევი; ხორცის
ექსტრაქტები;დაკონსერვებული,
გამხმარი და თბურად
დამუშავებულიბოსტნეული
და ხილი; ჟელე,
მურაბა, კომპოტი,
კვერცხი,რძე და რძის პროდუქტები;
ზეთები და საკვები
„Nokia” „ნოკია კორპორეიშენ”
(Nokia Corporation)–ის
(mis.:keilalahdentie 4,
02150 ესპო,
ფინეთი)
საკონტაქტო ინფორმაცია:
იურიდიული ფირმა
შპს „მგალობლიშვილი,
ყიფიანი,ძიძიგური“-ს
პარტნიორი ვიქტორ
ყიფიანი (553880/81;
973880/81;
877 445550)
ნიცის საერთაშორისო
კლასიფიკაციის მიხედვით
კლასიფიცირებული საქონლისა
და/ან მომსახურების
ჩამონათვალის მე–9 ჯგუფში
შემავალი საქონელი.
მათ შორის მობილური
ტელეფონები.
“adaptoli Адаптол Adaptol”,
“ნოოფენი Hooфен Noofen”,
“ნეირომიდინი Нейромидин,
Neiromidin”, “ფენკაროლი
Фенкарол Fencarol”
შ.პ.ს. “ავერსი-ფარმა”
საკონტაქტო ინფორმაცია:
987860,997970
შ.პ.ს.“ავერსი-ფარმა”
ფარმაცევტული პრეპარატები
(სამკურნალო საშუალებები)
"RALLY TRANSMISSION BELTS" ელვირ გასანოვი
საკონტაქტო ინფორმაცია:
ელვირ გასანოვი ტელ:
593934050
კლასი 12-ღვედები
სატრანსპორტო საშუალებებისათვის,
ტრანსმისიები სახმელეთო
სატრანსპორტო საშუალებებისათვის.
"MONTECAUCASO SPRING WATER" შპს "უოთერ ფორს
ქორფორეიშენი"
(ჭავჭვაძის გამზ.26,
0179,თბილისი,
საქართველო)
საკონტაქტო ინფორმაცია:
ნინო კიკილაშვილი
599928001
კლასი 32- ლუდი;
მინერალური და
გაზიანი წყალი
და სხვა უალკოჰოლო
სასმელები; ხილის
სასმელები და ხილის
წვენები;ვაჟინები და
სასამელების დასამზადებელი
სხვა შედგენილობები.
Nokia "ნოკია კორპორეიშენ "
(Nokia Corporation)–ის
keilalahdentie
4, 02150 ესპო, ფინეთი
საკონტაქტო ინფორმაცია:
იურიდიული ფირმა სპს „მგალობლიშვილი
ყიფიანი, ძიძიგური“-ს პარტნიორი ვიქტორ ყიფიანი
ტელ:553880/81; 973880/81; 877 445550
 
კლასი-9 ჯგუფში შემავალი საქონელი
 
GLOBAL შპს "ნემერა"
(მის:საქართველო, ქ.თბილისი
საბურთალოს რაიონი, ვაჟა ფშაველას)
II კვარტალი, კორპ.5 ბ 50
საკონტაქტო ინფორმაცია:
ანრი სიდამონიძე
 
კლასი-1 ფრეონი და სხვა
მაცივებელი აგენტები
HEWLETT PACKARD "ჰიულეტ-პაკარდ დეველოპმენტ კომპანი,ლ.პ"
(მის: ქ. თბილისი,
რუსთაველის გამზ.
N 18,II სართული,)
საკონტაქტო ინფორმაცია:
გიორგი სარაჯიშვილი
 
კლასი 16-ახალი
ამბების ყოველკვირეული
შენარჩევი, პერიოდული
ბეჭვდითი გამოცემები,
პამფლეტები, წიგნები,
კატალოგები, სტატიების
რეპრინტები, საინფორმაციო
ფურცლები, ანოტაციები,
ტექნიკური ბიულეტენები,
სისტემათა მომსახურების
სახელმძღვანელოები, ქაღალდები,
საწერკალმები შეტანილი
მე-16 კლასში;
შტამპების თავები.
 
LONGVIE "ლონგვი ს.ა"
(მის: 0159 თბილისი,საქართველო
ჩაჩვას 2-4-6-8-10)
საკონტაქტო ინფორმაცია:
ჯაბა ჯანიკაშვილი
 
კლასი-11
Samsung GALAXY Tab "SAMSUNG ELECTRONICS CO.,LTD"
(მის: ქ. თბილისი,
პეტრიაშვილის N 4)
საკონტაქტო ინფორმაცია:
გიორგი თაქთაქიშვილი
595307755;
577402529;
ნიკოლოზ გოგილიძე
595384142;
სოფიო მუჯირი
555955550
კლასი-9
 
SAMSUNG " SAMSUNG ELECTRONICS CO.,LTD"
(მის: ქ. თბილისი
პეტრიაშვილის N 4)
საკონტაქტო ინფორმაცია:
გიორგი თაქთაქიშვილი
595307755;
577402529;
ნიკოლოზ გოგილიძე
595384142;
სოფიო მუჯირი
555955550
 
კლასი-7-ე,9-ე,11-ე, 14-ე,37-ე და 42-ე
ZIPEL "SAMSUNG ELECTRONICS CO.,LTD"
(მის: ქ. თბილისი,
პეტრიაშვილის N 4)
საკონტაქტო ინფორმაცია:
გიორგი თაქთაქიშვილი
595307755;
577402529;
ნიკოლოზ გოგილიძე
595384142;
სოფიო მუჯირი
555955550
 
კლასი-11
 
Samsung GALAXYS " SAMSUNG ELECTRONICS CO.,LTD"
(მის: ქ. თბილისი
პეტრიაშვილის N 4)
საკონტაქტო ინფორმაცია:
გიორგი თაქთაქიშვილი
595307755;
577402529;
ნიკოლოზ გოგილიძე
595384142;
სოფიო მუჯირი
555955550
 
კლასი-9
HAUZEN "SAMSUNG ELECTRONICS CO.,LTD"
(მის: ქ. თბილისი,
პეტრიაშვილის N 4)
საკონტაქტო ინფორმაცია:
გიორგი თაქთაქიშვილი
595307755;
577402529;
ნიკოლოზ გოგილიძე
595384142;
სოფიო მუჯირი
555955550
 
კლასი-7-ე,9-ე,11-ე
 
SmartCode " SAMSUNG ELECTRONICS CO.,LTD"
(მის: ქ. თბილისი
პეტრიაშვილის N 4)
საკონტაქტო ინფორმაცია:
გიორგი თაქთაქიშვილი
595307755;
577402529;
ნიკოლოზ გოგილიძე
595384142;
სოფიო მუჯირი
555955550
 
კლასი-7-ე,9-ე,11-ე
ECO "SAMSUNG ELECTRONICS CO.,LTD"
(მის: ქ. თბილისი,
პეტრიაშვილის N 4)
საკონტაქტო ინფორმაცია:
გიორგი თაქთაქიშვილი
595307755;
577402529;
ნიკოლოზ გოგილიძე
595384142;
სოფიო მუჯირი
555955550
 
კლასი-7-ე,9-ე,11-ე
 
SYNCMASTER " SAMSUNG ELECTRONICS CO.,LTD"
(მის: ქ. თბილისი
პეტრიაშვილის N 4)
საკონტაქტო ინფორმაცია:
გიორგი თაქთაქიშვილი
595307755;
577402529;
ნიკოლოზ გოგილიძე
595384142;
სოფიო მუჯირი
555955550
 
კლასი-9
NAVIBOT "SAMSUNG ELECTRONICS CO.,LTD"
(მის: ქ. თბილისი,
პეტრიაშვილის N 4)
საკონტაქტო ინფორმაცია:
გიორგი თაქთაქიშვილი
595307755;
577402529;
ნიკოლოზ გოგილიძე
595384142;
სოფიო მუჯირი
555955550
 
კლასი-7
 
ECO BUBBLE " SAMSUNG ELECTRONICS CO.,LTD"
(მის: ქ. თბილისი
პეტრიაშვილის N 4)
საკონტაქტო ინფორმაცია:
გიორგი თაქთაქიშვილი
595307755;
577402529;
ნიკოლოზ გოგილიძე
595384142;
სოფიო მუჯირი
555955550
 
კლასი-7
Samsung Galaxy Fit "SAMSUNG ELECTRONICS CO.,LTD"
(მის: ქ. თბილისი,
პეტრიაშვილის N 4)
საკონტაქტო ინფორმაცია:
გიორგი თაქთაქიშვილი
595307755;
577402529;
ნიკოლოზ გოგილიძე
595384142;
სოფიო მუჯირი
555955550
 
კლასი-9
 
Samsung Galaxy Ace " SAMSUNG ELECTRONICS CO.,LTD"
(მის: ქ. თბილისი
პეტრიაშვილის N 4)
საკონტაქტო ინფორმაცია:
გიორგი თაქთაქიშვილი
595307755;
577402529;
ნიკოლოზ გოგილიძე
595384142;
სოფიო მუჯირი
555955550
 
კლასი-9
Samsung Galaxy mini "SAMSUNG ELECTRONICS CO.,LTD"
(მის: ქ. თბილისი,
პეტრიაშვილის N 4)
საკონტაქტო ინფორმაცია:
გიორგი თაქთაქიშვილი
595307755;
577402529;
ნიკოლოზ გოგილიძე
595384142;
სოფიო მუჯირი
555955550br />  
კლასი-9
 
ALFA " BAŞER TÜRKETİM MADDELERİ PAZARLAMA VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ"
(მის: გიორგი ნადარეიშვილის
ქ. N4, თბილისი
საქართველო)
საკონტაქტო ინფორმაცია:
გია ბარბაქაძე,
ტელ: 599 51 82 33
კლასი-3
მაკნატუნა "შპს"მაკნატუნა"
(მის.: ქუთაისი, ნინოშვილის
პირველი შესახვევი N6)
საკონტაქტო ინფორმაცია:
კოსტია ირემაძე
ტელ:571470401
კლასი 30, მოხალული მზესუმზირა,
ბატიბუტი; შვრიისა
და სიმინდის ფანტელები;
ყავა, ჩაი, შაქარი,
ბრინჯი, ფქვილი და
მარცვლოვანი პროდუქტი,
ფუნთუშეული, საკონდიტრო
ნაწარმი, საცხობი
ფხვნილები; საკაზმები;
სანელებლები.
"GORDON`S" "დიაჯეო ბრენდზ
ბ.ვ."მის:მოლენვერფ 10-12,
1014 ამსტერდამი,
ნიდერლანდების სამეფო)
საკონტაქტო ინფორმაცია:
თამარ კოჭლამაზაშვილი
2935567
კლასი 33 - ვისკი
„JOHNNIE WALKER“ "დიაჯეო ბრენდზ
ბ.ვ."მის:მოლენვერფ 10-12,
1014 ამსტერდამი,
ნიდერლანდების სამეფო)
საკონტაქტო ინფორმაცია:
თამარ კოჭლამაზაშვილი
2935567
კლასი 33 - ვისკი
„J & B RARE JUSTERINI & BROOKS“ "დიაჯეო ბრენდზ
ბ.ვ."მის:მოლენვერფ 10-12,
1014 ამსტერდამი,
ნიდერლანდების სამეფო)
საკონტაქტო ინფორმაცია:
თამარ კოჭლამაზაშვილი
2935567
კლასი 33 - ვისკი
BAILEY'S ORIGINAL IRISH CREAM "რ & ა ბეილი
& კო (ნენგორ ხაუზი,
ვესტერნ ისტეიტი,
დუბლინი 12,
ირლანდიიდ რესპუბლიკა)
საკონტაქტო ინფორმაცია:
თამარ კოჭლამაზაშვილი
2935567
კლასი 33-ღვინო,
სპირტიანი სასმელები და
ლიქიორები
SMIRNOFF "დიაჯეო ნორთ ამერიკა,ინკ“
(მის: ვაჟა-ფშაველას გამზ.16,
მე-10 სართული, ოთახი 1007,
თბილისი 0160,საქართველო)
საკონტაქტო ინფორმაცია:
თამარ კოჭლამაზაშვილი,
ტელ: 293 55 67
კლასი: 33
(ღვინო, სპირტიანი
სასმელები და ლიქიორები)
ბეფრონი Befron Бефрон " NOBEL ILAC SANAYII VE TICARET ANONIM SIRKETI"
(მის: თავისუფლების მოედანი
N4, 0114 თბილისი
საქართველო)
საკონტაქტო ინფორმაცია:
შორენა კიკალეიშვილი
კლასი-5
(ფარმაცევტული პრეპარატი)
BAILEY'S
ORIGINAL IRISH CREAM
"რ & ა ბეილი & კო
(ნენგორ ხაუზი, ვესტერნ ისტეიტი,
დუბლინი 12,ირლანდიიდ
რესპუბლიკა)
საკონტაქტო ინფორმაცია:
თამარ კოჭლამაზაშვილი
2935567
კლასი 33-ღვინო,
სპირტიანი სასმელები
და ლიქიორები
EVY baby "Evyap Sabun Yag
Gliserin Sanayi ve
Ticaret Anonim Sirketi
საკონტაქტო ინფორმაცია:
გია ბარბაქაძე
599518233
კლასი 3 -
ხელსახოცები და სალფეთკები,
სველი ან გაჟღენთილი
ლოსიონით; ჩვილის
შამპუნები, პუდრები,
ზეთები, გელი,
ნელსაცხებები; საწმენდი
და სარეცხი საშუალებები
ჩვილებისათვის.
კლასი 16 პამპერსები.
"GORDON`S" "დიაჯეო ბრენდზ ბ.ვ."
მის:მოლენვერფ
10-12,1014 ამსტერდამი,
ნიდერლანდების სამეფო)
საკონტაქტო ინფორმაცია:
თამარ კოჭლამაზაშვილი
2935567
კლასი 33 - ვისკი
Bazaleti ბაზალეთი
SPARKLING WINE
კობა მაჩხიძე
საკონტაქტო ინფორმაცია:
დავით ზურაბიშვილი
599570921
კლასი 33 - ღვინო
"FRUTTI C G & R Capital
Georgia & Router"
"შპს "Capital
Georgia & Router"
საკონტაქტო ინფორმაცია:
წარმომადგენელი
პატენტრწმუნებული ლალი სუდაძე
555595467;
599169992
კლასი 29-ხორცი,
თევზი, ფრინველი და ნანადირევი;
ხორცის ექსტრაქტები;
დაკონსერვებული, გამხმარი
და თბურად დამუშავებული
ბოსტნეული და ხილი;
ჯელე, მურაბა,
კომპოტი, კვერცხი,
რძე და რძის პროდუქტები;
ზეთები და საკვები
ცხიმები.
"J&B Rare Jastereni & Brooks" ""დიაჯეო ბრენდზ ბ.ვ."
მის: მოლენვერფ 10-12,
1014 ამსტერდამი,
ნიდერლანდების სამეფო)
საკონტაქტო ინფორმაცია:
თამარ კოჭლამაზაშვილი
2935567
კლასი 33 - ვისკი
OTARD "შატო დე კონიაკ ს.ა.“
(მის: ვაჟა-ფშაველას გამზ.16,
მე-10 სართული, ოთახი 1007,
თბილისი 0160,საქართველო)
საკონტაქტო ინფორმაცია:
თამარ კოჭლამაზაშვილი,
ტელ: 293 55 67
კლასი 32-ე,33-ე
(უალკოჰოლო და
ალკოჰოლიანი სასმელები)
GLOBAL შპს " ნემერა"
(მის: ვაჟა-ფშაველას II
კვარტალი, კორპ.5,
ბ. 50, 0186, თბილისი)
საკონტაქტო ინფორმაცია:
დავით ძამუკაშვილი
ტელ: 593 30 11 02
კლასი-I
(ფრეონი და სხვა
მაცივებელი აგენტები)
QARTULA ზაურ გაბაიძე; ზაურ გაბაიძე
საკონტაქტო ინფორმაცია:
ირაკლი მიხელიძე
(ტელ.: 595507212)
კლასი-33.
ალკოჰოლიანი სასმელები
(ლუდის გარდა);
კლასი 35. რეკლამა;
მართვა საქმიან სფეროში;
ადმინისტრირება საქმიან სფეროში;
საოფისე სამსახური.
“CGW Corporation
Georgian Wine
კორპორეცია ქართული
ღვინო Корпорация
Грызинское вино”
შპს "კორპორაცია
ქართული ღვინო"
ჭავჭავაძის 78,
2250488
საკონტაქტო ინფორმაცია:
მიხეილ ხუნდაძე
კლასი-33. ალკოჰოლიანი სასმელები
გორდელა GORDELA ГОРДЕЛА შპს "ჯორჯიან ალიანსი"
გ.ნადარეიშვილის
ქ. 4, 0144 თბილისი,
საქართველო
საკონტაქტო ინფორმაცია:
ლაშა ქაშაკაშვილი
2701818
კლასი-32 - ლუდი,
მინერალური და გაზიანი
წყალი და სხვა უალკოჰოლო
სასმელები; ხილის
სასმელები და ხილის
წვენები; ვაჟინები და
სასმელების დასამზადებელი
სხვა შედგენილობები.
ბაბილо BABILO БАБИЛО შპს "ჯორჯიან ალიანსი"
გ.ნადარეიშვილის ქ.
4, 0144 თბილისი,
საქართველო
საკონტაქტო ინფორმაცია:
ლაშა ქაშაკაშვილი
2701818
კლასი-29-ე.
30-ე და 31-ე კლასი
(კლასი 29-ხორცი, თევზი,
ფრინველი და ნანადირევი;
ხორცის ექსტრაქტები;
დაკონსერვებული, გამხმარი
და თბურად დამუშავებული
ბოსტნეული და ხილი;
ჟელე, მურაბა,
კომპოტი; კვერცხი,
რძე და რძის პროდუქტები;
თევზები და საკვები ცხიმები.
30-ყავა, ჩაი, კაკაო,
შაქარი, ბრინჯი, ტაპიოკა,
საგო, ყავის შემცვლელები;
ფქვილი და მარცვლოვანი პროდუქტები,
პურ-ფუნთუშეული, საკონდიტრო ნაწარმი,
ნაყინი, თაფლი,
ბადაგის ვაჟინი;
საფუარი, საცხობიფხვნილები;
მარილი, მდოგვი;
ძმარი, საკაზმები; სანელებლები;
საკვები ყინული.
31-სოფლის მეურნეობის,
ბაღჩა-ბაღისა და ტყის
პროდუქტები და მარცვლეული,
რომელიც არ მიეკუთვნება
სხვა კლასებს;
ცოცხალი ცხოველები;
ახალი ხილი და ბოსტნეული;
თესლეული, ცოცხალი
მცენარეები დაყვავილები,
ცხოველთა საკვები,
ალაო.
YUCEL შპს "ფერმაშ" მარნეული,
26 მაისის ქ. Vა
საკონტაქტო ინფორმაცია:
ხათუნა იმნაძე,
ტელ: 37 48 49
კლასი-11.
ქურები და ღუმელები
Granini Eckes-Granini Group
GmbH (მის.: Ludwig-Eckes-Plats 1,
55268 Nieder-Olm, DE)
საკონტაქტო ინფორმაცია:
ირაკლი ფიფია
კლასი-29-ე.
30-ე და 32-ე კლასი
(ქურები და ღუმელები)
LILLY "ელი ლილი ენდ
კომპანი" (მის.: ლილი
კორპორეიტ სენტერი,
ინდიანაპოლისი,
ინდიანა 46285,აშშ)
საკონტაქტო ინფორმაცია:
გიორგი სარაჯიშვილი
(თბილისი, რუსთაველის
გამზ. N18,
მე-2 სართ.)
კლასი-5-
ფარმაცევტული, ვეტერინარული
და ჰიგიენური პრეპარატები,
სამედიცინო
დანიშნულების
დიეტური ნივთიერებები,
საკვები ბავშვებისათვის,
სალბუნები,
გადასახვევი
მასალები; კბილის
დასაბჟენი და
კბილის
ტვიფრის დასამზადებელი
მასალები;
მადეზენფიცირებელი
საშუალებები
, მავნე ცხოველების
გასანადგურებელი
საშუალებები.
ფუნგიციდები;
ჰერბიციდები.
ყველა საქონელი
შეტანილი მე-5
კლასში.
კლასი-10-ქირურგიული,
სამედიცინო,
სტომატოლოგიური
და ვეტერინარული ხელსაწყოები
და ინსტრუმენტები;
კიდურების
პროთეზები,
თვალისა და კბილის
პროთეზები;
ორთოპედიული
ნაწარმი;
ნაკერის დასადები
მასალები; ყველა
საქონელი
შეტანილი
მე-10 კლასში.
ЗИПРЕКСА "ელი ლილი ენდ
კომპანი" (მის.: ლილი
კორპორეიტ სენტერი,
ინდიანაპოლისი,
ინდიანა 46285,აშშ)
საკონტაქტო ინფორმაცია:
გიორგი სარაჯიშვილი
(თბილისი, რუსთაველის
გამზ. N18,
მე-2 სართ.)
კლასი-5; ფარმაცევტული და სამედიცინო პრეპარატები
ZIPREXA "ელი ლილი ენდ
კომპანი" (მის.: ლილი
კორპორეიტ სენტერი,
ინდიანაპოლისი,
ინდიანა 46285,აშშ)
საკონტაქტო ინფორმაცია:
გიორგი სარაჯიშვილი
(თბილისი, რუსთაველის
გამზ. N18,
მე-2 სართ.)
ლასი-5-
ფარმაცევტული,
ვეტერინარული და
ჰიგიენური
პრეპარატები,
სამედიცინო
დანიშნულების
დიეტური
ნივთიერებები,
საკვები
ბავშვებისათვის,
სალბუნები,
გადასახვევი
მასალები;
კბილის დასაბჟენი
და კბილის
ტვიფრის
დასამზადებელი
მასალები;
მადეზენფიცირებელი
საშუალებები, მავნე
ცხოველების
გასანადგურებელი
საშუალებები.
ფუნგიციდები;
ჰერბიციდები.
CIALIS "ელი ლილი ენდ
კომპანი" (მის.: ლილი
კორპორეიტ სენტერი,
ინდიანაპოლისი,
ინდიანა 46285,აშშ)
საკონტაქტო ინფორმაცია:
გიორგი სარაჯიშვილი
(თბილისი, რუსთაველის
გამზ. N18,
მე-2 სართ.)
კლასი-5;
სექსუალური დისფუნქციის
მკურნალობისა და
პროფილაქტიკისათვის
განკუთვნილი
ფარმაცევტული და
სამედიცინო პრეპარატები
ГEМЗАР "ელი ლილი ენდ
კომპანი" (მის.: ლილი
კორპორეიტ სენტერი,
ინდიანაპოლისი,
ინდიანა 46285,აშშ)
საკონტაქტო ინფორმაცია:
გიორგი სარაჯიშვილი
(თბილისი, რუსთაველის
გამზ. N18,
მე-2 სართ.)
კლასი-5;
ფარმაცევტული და
სამედიცინო პრეპარატები
HUMULIN "ელი ლილი ენდ
კომპანი" (მის.: ლილი
კორპორეიტ სენტერი,
ინდიანაპოლისი,
ინდიანა 46285,აშშ)
საკონტაქტო ინფორმაცია:
გიორგი სარაჯიშვილი
(თბილისი, რუსთაველის
გამზ. N18,
მე-2 სართ.)
ადამიანის რეკომბინატული
დნმ ინსულინი
хумулин "ელი ლილი ენდ
კომპანი" (მის.: ლილი
კორპორეიტ სენტერი,
ინდიანაპოლისი,
ინდიანა 46285,აშშ)
საკონტაქტო ინფორმაცია:
გიორგი სარაჯიშვილი
(თბილისი, რუსთაველის
გამზ. N18,
მე-2 სართ.)
კლასი-5;
ფარმაცევტული და
სამედიცინო პრეპარატები
серебряныи купаж "ვლაკტორტრეიდინგ ლიმიტიდ"
(მის.: ზინონიის კიტიკოსი,
8, კატო ტაკატამია,
პ.კ.2322 ნიქოზია, კვიპროსი)
საკონტაქტო ინფორმაცია:
გიორგი თაქთაქიშვილი
ტელ: 595 307755
კლასი 32-ე,33-ე
(უალკოჰოლო და
ალკოჰოლიანი სასმელები)
ТАЛКА "ვლაკტორტრეიდინგ ლიმიტიდ"
(მის.: ზინონიის კიტიკოსი,
8, კატო ტაკატამია,
პ.კ.2322 ნიქოზია, კვიპროსი)
საკონტაქტო ინფორმაცია:
გიორგი თაქთაქიშვილი
ტელ: 595 307755
კლასი 32-ე,33-ე
(უალკოჰოლო და
ალკოჰოლიანი სასმელები)
YUCEL შპს "ფერმაშ" მარნეული,
26 მაისის ქ. Vა
საკონტაქტო ინფორმაცია:
ხათუნა იმნაძე,
ტელ: 37 48 49
კლასი-11.
ქურები და ღუმელები
HP და hp (4 სასაქონლო ნიშანი) ჰიულეტ-პაკარდ დეველოპმენტ კომპანი, ლ.პ,
საკონტაქტო ინფორმაცია:
გიორგი ჯაბაური(თბილისი,
ად.მიცკევიჩის 25,
ბინა #26),
ტელ:
577909899)
კლასი 2, 7, 9, 16, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42
„VELO“ შ.პ.ს "ენგადი"
საკონტაქტო ინფორმაცია:
ვასილ მაისურაძე
კლასი 29,30,32
ძველი თბილისი
Old Tbilisi Старый
Тбилиси
შპს "ქართული
ღვინისა და ალკოჰოლური
სასმელების კომპანია"
(აჩინებული, 2200,
თელავი, საქართველო) საკონტაქტო ინფორმაცია:
შოთა მეტრეველი
577 222038
კლასი 33 ალკოჰოლიანი
სასმელები, ლუდის
გარდა
„ПАРЛАМЕНТ НАСТОЯШАЯ
РУССКАЯ ВОДКА
PARLIAMENT VODKA
CLASSIC Очищено
молоком“
"კოპეკრესტო ენტერპრაიზის ლიმიტიდ"
(მის.: არქიეპისკოპ
მაკარია III, 2-4,
კაპიტალ ცენტრი,
9 სართული, 1065 ნიქოზია,
კვიპროსი.)
საკონტაქტო ინფორმაცია:
ვახტანგ ტოროტაძე
593269307
კლასი-33.არაყი
„ЦЕЛЬСIY“ Nechytailo-Ridjok Olga
Volodymyrivna Tovarystvo
z obmezhenoju vidpovidal'nistju
"Nacional'na gorilchana
kompanija"
საკონტაქტო ინფორმაცია:
ვახტანგ ტოროტაძე
კლასი 33
FRESH კომპანია "ფრეშ-ელექტრონიკ
ფორ ჰოუმ ეპლაიენსი"
(Fresh-Electric for
home appliances")
საკონტაქტო ინფორმაცია:
ევგენი ჯიხვაძე
კლასი 7, 9, 11, 35.
 
„თბილისური JSC Georgian Beer Co.“ ს.ს. "ქართული ლუდის კომპანია"
საკონტაქტო ინფორმაცია:
მარიამ მესხი
32-ე კლასი; ლუდი;
მინერალური და გაზიანი
წყალი და სხვა უალკოჰოლო
სასმელები; ხილის სასმელები და
ხილის წვენები; ვაჟინები და სასმელების
დასამზადებელი
სხვა შედგენილობები
"Старый Тбилиси" შ.პ.ს. "ქართული ღვინისა
და ალკოჰოლური
სასმელების კომპანია"
საკონტაქტო ინფორმაცია:
შოთა მეტრეველი
32-ე,33-ე
და 43-ე კლასი
TIKLAS Gonfident ehesight Condenses
An broad plan
Emits Calmness and Grace
დუშუროვი ილგარ)
საკონტაქტო ინფორმაცია:
დუშუროვი ილგარ
ტანსაცმელი
კინატროფინა
kinatrofina кинатрофина
 
შპს "ომმურ" )
საკონტაქტო ინფორმაცია:
იმრან ასგაროვი
კლასი-5;
სამედიცინო პრეპარატები
სოლტუქსი
soltux  солтукс 
შპს "ომმურ" )
საკონტაქტო ინფორმაცია:
იმრან ასგაროვი
კლასი-5; სამედიცინო პრეპარატები
ბიოსედატ
biosedat  биоседат 
შპს "ომმურ" )
საკონტაქტო ინფორმაცია:
იმრან ასგაროვი
კლასი-5;
სამედიცინო პრეპარატები
ლივიფლორი
lieviflor  ливифлор
  
შპს "ომმურ" )
საკონტაქტო ინფორმაცია:
იმრან ასგაროვი
კლასი-5;
სამედიცინო პრეპარატები
რიპომილ
ripomill рипомил
შპს "ომმურ" )
საკონტაქტო ინფორმაცია:
იმრან ასგაროვი
კლასი-5;
სამედიცინო პრეპარატები
NIKAI "ნიკაი გალფ ფზკო"
საკონტაქტო ინფორმაცია:
გიორგი თაქთქიშვილი (ტელ.: 595307755, 577402529)ნიკოლოზ გოგილიძე (ტელ.: 595384142)
კლასი 7, 8, 11
By Baykar
boxer short
შპს "ელიფ ტექსტილი")
საკონტაქტო ინფორმაცია:
თეონა კახიძე
კლასი 25-ტანსაცმელი, 
STOLICHNAYA სპირიტს ინტერნაციონალ ბ.ვ.
(7, რიუ ნიკოლას ბოვე,
L-1253 ლუქსემბურგი)
საკონტაქტო ინფორმაცია:
დავით ზურაბიშვილი
899 570921
32-ე კლასი; ლუდი;
მინერალური და გაზიანი
წყალი და სხვა
უალკოჰოლო სასმელები;
ხილის სასმელები
და ხილის წვენები;
ვაჟინები და სასმელების
დასამზადებელი სხვა
შედგენილობები (რუსული წარმოშობის);
33-ალკოჰოლური სასმელები
(ლუდის გარდა)

kaldo

 

შპს "ბარსი" საკონტაქტო ინფორმაცია:
ვართანოვი მარგარიტა
595393000
მე-20 კლასი: ავეჯი,
სარკეები, სურათების ჩარჩოები
და ა.შ. ხის, კორპის,
ლელქაშის,
ლერწმის, ტირიფის,
რქის, ძვლის,
სპილოს ძვლის,
ვეშაპის ულვაშის, კუს ბაკნის,
ნიჟარის, ქარვის, სადაფის,
"ზღვის
ხვირთქლისა" და ამ
მასალების შემცველობისაგან
დამზადებული
ნაკეთობა,
რომელიც არ
მიეკუთვნება სხვა კლასებს.

Dove

 

კომპანია "უნილივერ ნ.ვ."
საკონტაქტო ინფორმაცია:
შპს "შარმ ტრეიდინგი"
კლასი-3. მათეთრებელი
და სხვა სარეცხი სასუალებები;
წმენდის, გაპრიალების,
გაუცხიმოვნებისა
და აბრაზიული დამუშავების
საშუალებები;
საპონი; პარფუმერია,
ეთერზეთები,
კოსმეტიკა, თმის ლოსიონები,
კბილის პასტები.

Timotei

 

კომპანია "უნილივერ ნ.ვ."
საკონტაქტო ინფორმაცია:
შპს "შარმ ტრეიდინგი"
კლასი 3-საპნები, სუნამოები,
კანის, თმის, ხელების,
პირის ღრუსა
და კბილების
მოსავლელი პრეპარატები,
ეთერზეთები.
კლასი 5-ფარმაცევტული
პრეპარატები და
ჰიგიენური საშუალებები,
დეზედორანტები და
მადეზინფიფირებელი
საშუალებები, ოფლის
საწინააღმდეგო საშუალებები.

Clear

 

კომპანია "უნილივერ ნ.ვ."
საკონტაქტო ინფორმაცია:
შპს "შარმ ტრეიდინგი"
კლასი 3

CIF

 

კომპანია "უნილივერ ნ.ვ."
საკონტაქტო ინფორმაცია:
შპს "შარმ ტრეიდინგი"
კლასი 3, კლასი 5, კლასი 21

Calve

 

კომპანია "უნილივერ ნ.ვ."
საკონტაქტო ინფორმაცია:
შპს "შარმ ტრეიდინგი"
კლასი-3 ოფლის
საწინააღმდეგო პრეპარატები;
პირადი მოხმარების
დეოდორანტები;
მისასხურებელი
სხეულისათვის;
კბილის პასტები და ფხვნილები 21

Axe

 

კომპანია "უნილივერ ნ.ვ."
საკონტაქტო ინფორმაცია:
შპს "შარმ ტრეიდინგი"
კლასი5,კლასი29,კლასი30

Rexona

 

კომპანია "უნილივერ ნ.ვ."
საკონტაქტო ინფორმაცია:
შპს "შარმ ტრეიდინგი"
კლასი 3-საპნები,
სუნამოები, კანის, თმის,
ხელების, პირის ღრუსა
და კბილების
მოსავლელი პრეპარატები,
ეთერზეთები.
კლასი 5-ფარმაცევტული
პრეპარატები და ჰიგიენური
საშუალებები,
დეზედორანტები და
მადეზინფიფირებელი საშუალებები.

Sunsilk

 

კომპანია "უნილივერ ნ.ვ."
საკონტაქტო ინფორმაცია:
შპს "შარმ ტრეიდინგი"
კლასი 3-საპნები,
სუნამოები, კანის, თმის,
ხელების, პირის
ღრუსა და
კბილების მოსავლელი
პრეპარატები, ეთერზეთები,
ოფლის საწინააღმდეგო საშუალებები

Lipton

 

კომპანია "უნილივერ ნ.ვ."
საკონტაქტო ინფორმაცია:
შპს "შარმ ტრეიდინგი"
კლასი 29 (კვების პროდუქტები);
კლასი 30 (კვების პროდუქტები);
კლასი 32(ლუდი და
უალკოჰოლო სასმელები)

LUX

 

კომპანია "უნილივერ ნ.ვ."
საკონტაქტო ინფორმაცია:
შპს "შარმ ტრეიდინგი"
კლასი 3

DOMESTOS

 

კომპანია "უნილივერ ნ.ვ."
საკონტაქტო ინფორმაცია:
შპს "შარმ ტრეიდინგი"
კლასი 3 (სარეცხი საშუალებები);
კლასი 5 - ჰიგიენური პრეპარატები;
არაპერსონალური გამოყენების დეოდორანტები;
ჰაერის გამახალისებელი პრეპარატები;
კლასი 21 (არაელექტრონული
ინსტრუმენტები და მასალები
(განკუთვნილი რეცხვისა და
დასუფთავებისათვის, მწერებისა
და მავნებლების განადგურებისათვის)

გამოსახულებითი სასაქონლო ნიშანი

 

შპს "ქართული აბრაზიული კომპანია"
 
კლასი 3- აბრაზივები,
ზუმფარა, სახეხი ქვაბი,
აბრაზიული ტილო,
აბრაზიული ქაღალდი
ზუმფარის ტილო,
ზუმფარის ქაღალდი;
კლასი-8-სალესი ქვები,
სალესი ძელაკები,
საპრიალებელი ხელსაწყოები,
ზუმფარიანი ქოლგები,
აბრაზული დამუშავების
საშუალებები, ასალესი
ინსტრუმენტები, ქარგოლები,
ქვები სალესი,
ქარგოლები ზუმფარიანი.

"GeKa"

 

GEDIK HOLDING ANONIM SIRKETI
საკონტაქტო ინფორმაცია:
ვახტანგ ტოროტაძე.
ტელ: 593 269307
შესადუღებელი სადენები,
შესადუღებელი ელექტროდები.

Хлебныи дар

 

ფიზიკური პირი
 Sviatoslav Igorovych NECHYTAILO
და კომპანია Tovarystvo z obmezhenoju
vidpovidal'nistju "Nacional'
na gorilchana kompanija"
საკონტაქტო ინფორმაცია:
ვახტანგ ტოროტაძე
ყველა სახის
ალკოჰოლიანი სასმელები (გარდა ლუდისა)

Хлiбний дар

 

ფიზიკური პირი
 Sviatoslav Igorovych NECHYTAILO
და კომპანია Tovarystvo z obmezhenoju
vidpovidal'nistju "Nacional'
na gorilchana kompanija"
საკონტაქტო ინფორმაცია:
ვახტანგ ტოროტაძე
ყველა სახის
ალკოჰოლიანი სასმელები (გარდა ლუდისა)
EMBAWOOD (ოქროსფერი გამოსახულება) შპს "ემბავუდ ჯორჯია"
საკონტაქტო ინფორმაცია:
თბილისი, მარნეულის ქ.37
ალკოჰოლიანი სასმელები
გამოსახულებითი
სასაქონლო ნიშანი
ინფო ბუღალტერი
Инфо Бухгалтер
Info Bukhgalter

შპს "იბერ-ინფო"
საკონტაქტო ინფორმაცია:
შპს "იბერ-ინფო"-ს
გენერალური დირექტორი
მაია ცერცვაძე;
ტელ.: 599191257
მე-9 კლასი;
კომპიუტერული პროგრამული უზრუნველყოფა,
ჩაწერილი;
კომპიუტერული პროგრამები
ჩასატვირთი
პროგრამული
უზრუნველყოფა);
კომპიუტერული პროგრამები,
ჩაწერილი;
კომპიუტერის
ოპერაციული პროგრამები,
კომპიუტერის პერიფერიული
მოწყობილობა;
მიკროპროცესორები;
დისკები,
მაგნიტური;
ელექტრონული პუბლიკაციები;
ჩატვირთვადი;
ინტეგრალური
სქემები; ინტერფეისები
კომპიუტერისათვის;
ინფორმაციის
მაგნიტური მატარებლები;
ინფორმაციის ოპტიკური
მატარებლები;
ოპტიკური
დისკები; მეხსიერების
ბარათები მიკროპროცესორით;
საიდენტიფიკაციო
მაგნიტური ბარათები;
შტრიხ-კოდის
ამიომკითხევლი
მოწყობილობა
"OKAMI" “სპირიტს ინტერნაციონალ ბ.ვ.”
საკონტაქტო ინფორმაცია: დავით ზურაბიშვილი; 899 570921
ალკოჰოლიანი სასმელი
 
"STOLICHNAIYA Gold" “სპირიტს ინტერნაციონალ ბ.ვ.”
საკონტაქტო ინფორმაცია: დავით ზურაბიშვილი; 899 570921
არაყი
2208 30
Klimadynon
Mastodynon
CYCLODYNON
Sinupret
CANEPHRON N
HELARIUM HYPERICUM
TONSILGON N

ბიონორიკა სე;
მის.: კერშენშტაინერშტრ.
11-15, 92318
ნოიმარკტის
საკონტაქტო ინფორმაცია:
შელვა გვარამაძე;
ტელ.: 2367233
ფარმაცევტული და
ვეტერინარული პროდუქტები;
სამედიცინო დანიშნულების
ჰიგიენური
პრეპარატები;
სამედიცინო დანიშნულების
დიეტური ნივთიერებები;
ბავშვთა კვება;
სალბუნები;
სახვევი მასალა;
კბილის დასაბჟენი
და კბილის ტვიფრის
დასამზადებელი მასალა;
მადეზინფიცირებელი საშუალებები;
მავნე ცხოველების
გასანადგურებელი
პრეპარატები;
ფუნგიციდები;
ჰერბიციდები.
VAGOSTABYL ვაგოსტაბილი
ველფარ ილაჯ
თიჯარეთ ლიმიტედის
საკონტაქტო ინფორმაცია:
"ველფარ ილაჯ თიჯარეთ
ლიმიტიდ სთი"-ს
წარმომადგენელი
თეა ბერინაშვილი
მე-5 კლასი.
ფარმაცევტული პრეპარატები
"ABSOLUT"
"V&S VIN &SPIRT AKTIEBOLAT"
საკონტაქტო ინფორმაცია:
შპს "გ.დ.ალკო", დირექტორი სიმონ ესართია (ტელ.: 599552112)
არაყი
100 PIPERS
"CHIVAS REGAL"
"CHIVAS REGAL
GOLD SIGNATURE"
"PASSPORT"
"ROYAL SALUTE"
"Chivas Holdings(IP) limited
საკონტაქტო ინფორმაცია:
შპს "გ.დ.ალკო",
დირექტორი სიმონ ესართია
(ტელ.: 599552112)
ღვინო,სპირტიანი
სასმელები და ლიქიორი
ვისკი და სხვა
ალკოჰოლური სასმელები
"GOLDEN LION" შპს "ოქროს ლომი XXI"
საკონტაქტო ინფორმაცია:
ჰ. მიქელაძე. ბათუმი ანაგის I შესახვევი 51
ჩაი
"МОЯ СЕМЬЯ"

შპს"სანტრეიდი"
დირექტორი ზურაბ შამოიანი ტელ.: 579555545

568955800

568955801

ხორცი,თევზი და
მათი ნაწარმი,
მათ შორის ძეხვეული;
ხორცისა და თევზის კონსერვები;
ბულიონები,ბულიონის
კონცენტრატები
და მათი დასამზადებელი
შემადგენლობა;
ყველი;დაკონსერვებული,
გამხმარი
და თბურად
დამუშავებული
ბოსტნეული და ხილი;
მათ შორის,
დაკონსერვებული ზეთის ხილი;
კარტოფილისა და
ხილის ჩიპსები.
ყავა,მაკარონის ნაწარმი,
სპაგეტი,ვერმისელი, ატრია,
წიწიბურა, ბრინჯი, მუხუდო,
ბურღულეული; ფქვილი,
სიმინდის ბურღული,
სიმინდის ღერღილი,
მოხარშული სიმინდი;
სუფრის მარილი;
შვრის;წიწაკა
"MILLAN Freezer Bag" შპს "საზანდე"
ჰუსეინ აყაზადე
შესაფუთი მასალა ცელოფნისაგან
"VIKO"

ვიკო ელექტრიკ ვე
ელექტრონიკ ენდუსტრისი
სანაი ვე თიჯარეთ
ანონიმ შირქეთი
ხათუნა იმნაძე:

599540807

2938996.

ნიცის საერთაშორისო
კლასიფიკაციის მიხედვით
კლასიფიცირებული საქონლისა
და/ან მომსახურების
ჩამონათვალის მე–9,მე-11
ჯგუფში შემავალი საქონელი.
"SICO" "CPR Productions-und Vertiebs GmbH"
საკონტაქტო ინფორმაცია:
გაბრიელ ხარებავა, ტელ:593900510
პრეზერვატივები, რეზინის,
სინთეზური რეზინის ან
მსგავსი მასალებისაგან
გამზადებული ჰიგიენური,
პროფილაქტიკური ან სამედიცინო
დანიშნულების ნაწარმი.
"OSRAM" შპს "ოსრამი" ჩვეულებრივი ლითონები და
მათი შენადნობები(მე-6 კლასი);
მანქანები და ჩარხები გასანათებელი
საშუალებები მრეწველობისათვის(მე-7 კლასი);
მოწყობილობები მავთულის
გაჭიმვისათვის(მე-8 კლასი);
ელექტროტექნიკური და ელექტრონული
აპარატები
(შეტანილი ამ კლასში) და
მათი ნაწილები;
ლაბორატორიებსა ან ლაბორატორიული
გამოკვლევებისათვის განკუთვნილი
სამეცნიერო აპარატურა და
მისი ნაწილები; ფიზიკური,
ფოტოგრაფიული,კინემატოგრაფიული,
ოპტიკური,გამზომი,
სასიგნალო,მაკონტროლირებელი
(შემოწმების)
აპარატები და მათი ნაწილები;
ელექტრობაში გამოსაყენებელი ლითონის
მავთული(მე-9 კლასი);
დასხივების აპარატები და
მათი ნაწილები(მე-10 კლასი);
გამანათებელი და გამათბობელი,
საკვების დასამზადებელი და
საშრობი აპარატები და მათი
ნაწილები(მე-11 კლასი); საგოზავი
და საგოზავის ფხვნილები
ნათურის ცოკოლში ჩასამაგრებლად
(მე-17 კლასი); დაუმუშავებელი ან
ნახევრადდამუშავებული მინა
(სამშენებლო მინის გარდა)(21-ე კლასი)
„COCA-COLA” “Coca-Cola”, "FANTA"“Fanta”, The Coca-cola Company
საკონტაქტო ინფორმაცია:
595 307755 გიორგი თაქთაქიშვილი
32-ე კლასი - უალკოჰოლო სასმელები
"SPRITE" The Coca-cola Company
საკონტაქტო ინფორმაცია:
595 307755 გიორგი თაქთაქიშვილი
32-ე კლასი - სასმელები, კერძოდ სასმელი წყლები, არომატიზებული წყლები, მინერალური და გაზიანი წყლები და სხვა უალკოჰოლო სასმელები. ენერგეტიკული და სპორცმენებისათვის განკუთვნილი სასმელები; ხილის სასმელები და წვენები; ვაჟინები კონცენტრატები და სხვა პრეპარატები სასმელების, კერძოდ, მინერელური და გაზიანი წყლების, უალკოჰოლო სასმელების, ენერგეტიკული სასმელების დასამზადებლად.
"GORDON`S", "J&B"
"JOHNNIE WALKER"
დიაჯეო ბრენდზ ბ.ვ.
719203 ლევან ლანდია
ალკოჰოლიანი და უალკოჰოლო სასმელები და ძმარი
2208 30
“GLAMOUR” კომპანია “პომპეა ს.პ.ა.”, (მის.: ვია ს. დომაზო 10, მედოლე(მანტოვა) იტალია) (POMPEA S.P.A.., Via S.Damaso 10, Medole(Mantova), Italy)
საკონტაქტო ინფორმაცია:
895 307755 გიორგი თაქთაქიშვილი
წინდები, მაღალყელიანი წინდები, კოლგოტები
 
SOBHAN შ.პ.ს „ნიუ–ვეი“
საკონტაქტო ინფორმაცია:
ქ. თბილისი,
0108, მიტროფანე ლაღიძის ქ. #21 )
595 32 789749 309961 შ.პ.ს „ნიუ–ვეი“
სოია და სოიას ნაწარმი. ყავა, ჩაი, კაკაო, ფქვილი და
მარცვლეულის პროდუქტი,
პურ–ფუნთუშეული, საკონდიტრო ნაწარმი, ნაყინი; თაფლი,
ბადაგის ვაჟინი; საფუარი,
საცხობი ფხვნილები; მარილი,
მდოგვი; ძმარი, საკაზმები;
სანელებლები,
120100;
12081000000;
21031000000;
LONGVIE ლონგვი ს.ა.
ლაპრიდა 4851-
(B1603ABI) ბუენოს–აირესი,
არგენტინა
(LONGVIE S.A. Laprida 4851,
(B1603ABI)
Villa Martelli,
Buenos Aires, Argentina. ))
საკონტაქტო ინფორმაცია:
საკონტაქტო ინფორმაცია:
995 32 540747 შ.პ.ს "საგა იმპექსი"
გაზის გამათბობლები(ოთახის),
წყალგამაცხელებლები,
გაზქურები,
ჩასაშენებელი ღუმელები,
გამწოვები,
სარეცხი მანქანები
732181
8414 60 000 00
8450
“adaptoli Адаптол
Adaptol”-ის,
“noofeni Hooфен Noofen”-ის, “neiromidini Нейромидин,
Neiromidin”-ის,
“fenkaroli Фенкарол
Fencarol” -ის
“furamagi Фyрамаг Furamag”
შ.პ.ს. “ავერსი-ფარმა”
საკონტაქტო ინფორმაცია:
987860, 997970 შ.პ.ს. “ავერსი-ფარმა”
ფარმაცევტული პრეპარატები (სამკურნალო საშუალებები)
3004
„КОРДАРОН“,
“DEPAKINE CHRONO”,
“ДЕПАКИН-ХРОНО”,
“PLAVIX” და
“ПЛАВИКС”
„სანოფი–ავენტის Sanofi-Aventis
(174, ავენიუ დე ფრანსი,
75013 პარიზი,
საფრანგეთი)
საკონტაქტო ინფორმაცია:
ნუგზარ ქსოვრელი (შ.პ.ს "ჯეოპატი"; ტელ.: 91-49-50, 8(95)331699)
ფარმაცევტული ნაწარმი და პრეპარატები
(სამკურნალო საშუალებები)
28-ე, 29-ე, 30-ე ჯგუფები
“CORDARONE” „სანოფი–ავენტის Sanofi-Aventis (174, ავენიუ დე ფრანსი,
75013 პარიზი, საფრანგეთი)
საკონტაქტო ინფორმაცია:
ნუგზარ ქსოვრელი (შ.პ.ს "ჯეოპატი"; ტელ.: 91-49-50, 8(95)331699)
ფარმაცევტული,
ვეტერინარული და ჰიგიენური
პრეპარატები; სამედიცინო დანიშნულების დიეტური
ნივთიერებები; ბავშვთა კვება; სალბუნები; სახვევი მასალა;
კბილის
დასაპლომბი და კბილის ტვიფრის ასაღები მასალები,
მადეზინფიცირებელი
საშუალებები;
მავნე
ცხოველების,
მავნე მწერების და სარეველების
გასანადგურებელი
საშუალებები.
“PEPE LOPEZ“,
“WOODFORD RESERVE“
 
„Brown-Forman Corporation“
საკონტაქტო ინფორმაცია:
შპს "გდ ჯგუფი"
( 719205, 719208); გიორგი თაქთაქიშვილი
(895 307755)
ტეკილა (აგავას არაყი),
ალკოჰოლური სასმელი, ვისკის
ჩათვლით
“FINLANDIA“,
“FINLANDIA“
 
„Finlandia Vodka Worldwide Ltd“
საკონტაქტო ინფორმაცია:
შპს "გდ ჯგუფი"
( 719205, 719208);
გიორგი თაქთაქიშვილი
(895 307755)
ალკოჰოლიანი
სასმელები
დისტილირებული
სპირტის
ჩათვლით, არაყი
“SOUTHERN COMFORT“,
„SOUTHERN COMFORT“
 
“Southern Comfort Properties, inc“
საკონტაქტო ინფორმაცია:
შპს "გდ ჯგუფი"
( 719205, 719208);
გიორგი თაქთაქიშვილი
(895 307755)
ლიქიორები,
ალკოჰოლიანი
სასმელები
დისტილირებული
სპირტ
ის ჩათვლით,
“GENTLEMAN JACK“,
„JACK DANIEL’S“,
„JACK DANIEL’S“,
„JACK DANIEL’S“
 
“Jack Daniel’s Properties, Inc“
საკონტაქტო ინფორმაცია:
შპს "გდ ჯგუფი"
( 719205, 719208);
გიორგი თაქთაქიშვილი
(895 307755)
ალკოჰოლიანი
სასმელები,
სახელდობრ ვისკი,
ალკოჰოლიანი
სასმელები
დისტილირე
ბული სპირტის
ჩათვლით.
“ROTAPHARM/РОТАФАРМ/როტაფარმი“
“ROTAPHARM R “
 
„ROTAPHARM LIMITED“
საკონტაქტო ინფორმაცია:
გიორგი თაქთაქიშვილი
ტელ: 895 307755;
877 402529
ფარმაცევტული და
ვეტერინარული
პრეპარატები;
სამედიცინო დანიშნულების
ჰიგიენური
პრეპერატები;
სამედიცინო დანიშნულების
დიეტური
ნივთიერებები,
ბავშვთა კვება;
სალბუნები,
სახვევი მასალა; კბილის
დასაბჟენი
და კბილის ტვიფრის
დასამზადებ
ელი მასალა;
მადეზინფიცირებელი
საშუალებები;
მავნე
ცხოველების გასანადგურებელი
პრეპარ
ატები;
ფუნგიციდები,
ჰერბიციდები.
“BARF”
   “RAKHSHA”
 
“პაქსან კორპორეიშენ”
საკონტაქტო ინფორმაცია:
შპს "ლინდა"
(ტელ: 351980)
მათეთრებელი პრეპარატები
და სხვა სარეცხი
საშუალებები;
წმენდის,
გაპრიალების,
გაუცხიმოვნებისა და
აბრაზიული დამუშავების
საშუალებები;
საპნები;
პარფიუმერია;
ეთერზეთები,
კოსმეტიკური
საშუალებები, თმის
ლოსიონე
ბი; კბილის
ფხვნილები და
პასტები;
“ამტასი”
(Амтас, Amtas)
 
შ.პ.ს. “ავერსი-ფარმა”
საკონტაქტო ინფორმაცია:
987860, 997970
შ.პ.ს. “ავერსი-ფარმა”
ფარმაცევტული პრეპარატები
და სამკურნალო
საშუალებები
“EZGİ ÇAMAŞIRLARI“,
„UMUT Tekstil First Quality“,
“ÖN yildiz SizRahatiniza
bakin Kaliteyi bize birakin”
“BOXER P PAŞALAR”
 
“ელიფ
ტეკსტილი”
(„elif teqstili“)
საკონტაქტო ინფორმაცია:
თამილა გორნაკაშვ ილი
ტელ: 295 35 78;
599 78 32 80
ტანსაცმელი,მათ
შორის ქვედა
ტანსაცმელი
„კარიპაზიმი/КАРИПАЗИМ/CARIPAZIM“-
 
სსიპ–თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტი
საკონტაქტო ინფორმაცია:
ტელ: 254 24 41,
254 24 51
ფარმაცევტული და
ვეტერინარული პრეპარატები,
სამედიცინო დანი
შნულების
ჰიგიენუ
რი პრეპარატები;
სამედიცინო დანიშნულების
დიეტური ნივთიერებები,
ბავშვთა
კვება;
სალბუნები,
სახვევი მასალა; კბილის
დასაბჟენი და კბილის ტვიფრის
დასამზადებელი მასალა;
მადეზინ
ფიცირებელი
საშუალებები;
მავნე
ცხოველე
;ბის გასანადგურებელი
პრეპარატები;
ფუნგიციდები,
ჰერბიციდები.
„COCA-COLA ZERO“,
“COKE ZERO”
 
"ზე კოკა-კოლა კომპანი"
საკონტაქტო ინფორმაცია:
გიორგი თაქთაქიშვილი
ტელ : 595 307755;
558 940050
ლუდი; მინ
ერალური და გაზიანი წყალი და
სხვა უა
ლკოჰოლო
სასმელები; ხილის
სასმელები
და წვენები;
ვაჟინები და
სასმელების დასამ
ზადებელი სხვა
შედგენილობები.
“FLOORPAN“,
„yonpaş
GEORGIA“
და “KASTAMONU ENTEGRE
AĞAÇ
SANAYi ve TiCARET A.Ş.”
 
შპს “იონფაშ ჯორჯია”
საკონტაქტო ინფორმაცია:
თამილა გორნაკაშვილი
295 35 78;
599 78 32 80
არალითონური სამშენებლო მასალა;
(მერქანი-
ბურბუშელოვანი ლა
მინირებული
ფილები; მდფ-მერქან-ბოჭკოვანი
ლამინირებული ფილა; მერქან-
ბოჭკოვანი ფილა; მერქან-
ბურბუშელოვანი
ფილა;
ლამინირებული
პარკეტი; კარის
პანელები;
ხის პროფილები;
პლინტუსები; ლამინატის
პლინტუსები;
ლამინირებული
პარკეტის
ქვეშ დასაგები (ღრუბელი))
“სანტავიკი”
 
შპს “გეოლატექსი”
საკონტაქტო ინფორმაცია:
599 50 62 76
მურთაზ მიხელაშვილი
ლეიკოპლასტირი
„DUREX“
 
“ლრკ პროდაქტზ ლიმიტიდი”
საკონტაქტო ინფორმაცია:
599 50 62 76
მურთაზ მიხელაშვილი
პრეზერვატივები; რეზინის,
სინთეზური
რეზინის ან მსგავსი
მასალებისაგან დამზადებული
ჰიგიენური,
პროფილაქტიკური ან
სამედიცინო დანიშნულების
ნაწარმი, რომელიც შეტანილია ამ
კლასში.
“MELITOR“,
„ПРЕСТАНС“ “PRESTANCE”
“МЕЛИТОР”
 
კომპანია
“ბიოფარმა”
საკონტაქტო ინფორმაცია:
შალვა გვარამაძე
236 72 33
ფარმაცევ
ტული და
ვეტერინარული პრეპარატები;
სამედიცინო
დანიშნულების
ჰიგიენური პრეპარატები;
სამედიცინო
დანიშნულების დიეტური ნივთიერებები.
„Meyle“-,
“MEYLE”
 
კომპანია „Wulf Gartner AutoParts AG“
საკონტაქტო ინფორმაცია:
შპს "ასპ-ჯორჯია"
ტელ: 226 80 30
კახა კემულაშვილი
ტელ: 599 51 15 51
ავტომობილის სათადარიგო
ნაწილები
“ჩემი ოჯახი”
“MY FAMILY”
“МОЯ СЕМЬЯ-Яблочный сок”,
“МОЯ СЕМЬЯ-Аб
рикосовый”, “МОЯ СЕМЬЯ-Вишнево-яблочный”,
“МОЯ СЕМЬЯ-Ви
ноградно-
яблочный“,“МОЯ СЕМЬЯ-
Мультифрукт
овый”, “МОЯ СЕМЬЯ-Апельсиновый”, “МОЯ СЕМЬЯ-
Перси
ково-яблочный”, “МОЯ
СЕМЬЯ-Ананасовый”, “МОЯ СЕМЬЯ
-Томат
ный сок”
 
Товариство з обмеженою
вiдповiдальнiстю
«ФРУТ МАЙСТЕР
ФУДС»
საკონტაქტო ინფორმაცია:
დავით ზურაბიშვილ
ტელ: 599 57 09 21
ხილის სასმ
ელები და ხილის
წვენები; ვაჟინები და
სასმელების დასამზადებელი
სხვა შედგენილობები.
BRAVO“,
“HAPPY DAY”,
“RAUCH”
 
RAUCH Fruchtsäfte GmbH
საკონტაქტო ინფორმაცია:
გიორგი მეიფა
რიანი, პავლე მეიფარიანი
ტელ: 2341575
უალკოჰოლო სასმელები,
ხილის წვენები,
ხილის სასმელები.
მინერალური წყალი,
ხილის წვენები,
ხილის სასმელები
და უალკოჰოლო სასმელები.
უალკოჰოლო სასმელები,
უალკოჰოლო ხილის სასმელები
დამზადებული კენკრასა
და ხილისაგან (კენკრა-ხილის სასმელები),
უალკოჰოლო ვაშლის წვენი,
ლიმონათი, ხილის
ესენციები უალკოჰოლო
სასმელების დასამზადებლად,
შერეული უალკოჰოლო სასმელები,
ტკბილი ბადაგი,
მინერალური წყალი.
VIP,s PRESTIGE”
 
„ROSA IMPEX“
საკონტაქტო ინფორმაცია:
ნიზამ მამედოვი
ტელ: 599 50 28 19
თმის საღებავი
MOONLOС”
 
შპს “ქაჰვეჯი პარკეტ”
საკონტაქტო ინფორმაცია:
გიორგი თაქთაქიშვილი
ტელ: 595 307755,
558 940050
ხის იატაკი, პარკეტი და
პარკეტის ფ
ილები, მათ შორის
ლამინატის
პარკეტი და
პარკეტის ფ
ილები.
“სომნოლი/Somnol/Сомнол”
 
შპს "ავერსი-ფარმა"
საკონტაქტო ინფორმაცია:
შპს "ავერსი-ფარმა"
ტელ:
2987860, 2997970
ფარმაცევტუ
ლი პრეპარატები და სამ
კურნალო საშუალებები
“სუპრეფოსი
/Suprefos /Супрефос - NS”
 
შპს “ზადენი”
საკონტაქტო ინფორმაცია:
გიორგი თაქთაქიშვილი
ტელ: 595 30 77 55,
558 94 00 50
მინერალური სასუქი
“алейна
 
შპს “ TLC PROPERTY Manegment”
საკონტაქტო ინფორმაცია:
გიორგი ლორთქიფანიძე
ტელ: 577 95 99 08,
მოსკოვის გამზ. N31
კლასი 6-თუნუქის საკონსერვო ხუფი
БЕЛЕНЬКАЯ, Belenkaya
 
Synergy Market, LLC
საკონტაქტო ინფორმაცია:
თამარ კოჭლამაზიშვილი
ტელ: 2935567

კლასი-33. არაყი
GRAND
 

შპს “გრანდ ელექტრონიქსი”
საკონტაქტო ინფორმაცია:
ანდრონიკ ნაზარიანი
ტელ: 2351099

(თევდორე მღვდლის ქ.N44)

კლასი-11. მაცივარი, გათბობის დანადგარები, კონდენციონერი, სამზარეულოს ქურები, (ღუმელები), გამწოვი კარადა, ჰაერგამწოვი, გათბობის ქვები, წყლის გამაცხელებელი